Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Rannamõisas on elav koguduseelu

23.03.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Tiit Salumäe õnnitleb 65aastaseks saanud Aare Kimmelit. Erakogu

Piiskop Tiit Salumäe käis piiskopina esimesel kogudusekülaskäigul.

Palmipuudepüha jumalateenistusel Rannamõisa koguduses teenis ta koos õpetaja Aare Kimmeliga, andis talle edasi õnnesoovid 65. sünnipäevaks ning kohtus kogudusemajas koguduse aktiiviga.
Piiskop Salumäe jäi visiidiga rahule, sest «kui koguduse inimesed kinnitavad, et nad on oma õpetajaga rahul, siis mis saab veel meeldivam olla». Selgituseks lisas ta, et igal kogudusel on oma profiil, millises tegevuses parimad ollakse. Rannamõisas tundis ta, et kogudus elab ühtse perena.
Koguduse liikmed, ka juhtorganitesse kuuluvad, on valdavalt keskealised või nooremad. Kõik tõid esile kolmapäevaseid osadusõhtuid, kus saab olla palves, küsida ja vastuseid oodata, laulda ülistuslaule. Kogudusemaja on peamiselt üles ehitatud oma vahendite ja jõududega ning leiab aktiivset kasutust, pühapäeval peeti samas lastetundi.
Õpetaja Kimmeli jutlus aukuninga alandusteest oli sisutihe ja põhjalikult Piiblit uurides ette valmistatud. «Rannamõisa kogudus jättis lootustandva mulje,» ütles piiskop.
Harku vallas paiknev Rannamõisa kirik on eemal Tabasalu keskusest. Kui valla elanike arv on pidevalt suurenenud (13 663), siis võiks see ju kajastuda ka koguduse liikmelisuses. Aga õpetaja Kimmeli sõnul on neid, kes bussiga pühapäeviti Tallinna sõidavad, ja neidki, kes Tallinnast kohale tulevad.
Liikmelisusest rääkides juhtis Tiit Salumäe tähelepanu EELK põhikirjale, mis sätestab, et «EELK liikmed on need, kes on ristimise kaudu või muul kirikuseaduses kirjeldatud viisil kiriku liikmeks vastu võetud. Iga EELK liige on ühtlasi selle koguduse liige, kus ta on ristitud või mille liikmeks ta avalduse põhjal on koguduse õpetaja poolt vastu võetud» (§ 7–8). Selle järgi on Rannamõisa koguduse liikmeid 620. Kui lugeda aga annetajaid, siis neid on 129 ja täieõiguslikke liikmeid 85.
Koguduse juhatuse esimees Tarmo Sulger koos juhatusega on teinud taotluse, et 65aastaseks saanud õpetaja Kimmel võiks koguduse teenimisel jätkata. Konsistoorium on selle palve ka rahuldanud.
Sirje Semm

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)