Rammusad ja lahjad aastad

08.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Möödunud nädalal tutvustati avalikkusele Eesti vabariigi muutunud majandusprognoosi. Võrreldes möödunud aastaga planeeritakse riigieelarve kasvuks pisut üle 8%, mis tundub kopsakas, kuid seda on tunduvalt vähem veel kaks kuud tagasi prognoositust. Riigieelarve kulusid tuleks kärpida üle kolme miljardi krooni ja mitmed planeeritud ehitused, palgakasv jne peavad paremaid aegu ootama jääma.

Seoses majanduslikult tagasihoidliku aastaga meenusid mulle Vana Testamendi Joosepi lood. Vendade poolt Egiptusse orjaks müüdud Joosep ennustab vangis olles Egiptusele jõukate aastate järel nälja-aastaid. Ta saab vaarao õukonnas juhtiva ameti, hoiab headel aastatel vilja kokku ja tänu sellele elatakse ka halvad ajad üle.
Joosep on Vana Testamendi tegelaskujudest üks värvikamaid, kes oma ettevõtlikkusega oleks kindlasti edukas ka tänapäeval. Tema lugu edasi lugedes saame teada, kuidas Joosep vilja maa vastu müües vaarao ainuvõimu kindlustas: «Siis Joosep ostis vaaraole kogu Egiptuse põllumaa, sest egiptlased müüsid igaüks oma põllu, sellepärast et nälg ahistas neid. Nõnda sai maa vaarao omaks.» (1Mo 47:20) On huvitav, et ka positiivne Piibli tegelane võib elukorralduslikes asjades mõjuda pigem ettevaatust tekitava eeskujuna.
Alati on huvitav sünteesida Piibli tarkust käesoleva olukorra täpse analüüsiga. 28. märtsi «Õpetajate Lehes» mõtiskles Toomas Paul inimeste suhtumise üle majanduslikku edukusse: «Kogu majanduselu tiirleb pigem staatuse kui rikkuse ümber. Sissetulekutelt ülemise 20 protsendi hulka kuulujad arvavad end õnnelikumaks kui järgmisse viiendikku kuulujad ning nõnda edasi kuni alumise viiendikuni. Nii on see igal pool. /../ Õnn ei seostu absoluutse, vaid suhtelise sissetulekuga, ja rahast saadav rahuldus on seda suurem, mida enam see laseb just lähikondlaste ees särada.»
Mulle tundub, et kõrgema staatuse pärast võistlevat ühiskonda ei lohuta Joosepi eeskujust lähtuv säästuprogramm. Sinna juurde oleks vaja radikaalsemat sõnumit.  
Võib-olla on majanduslikult kitsamal aastal kohane kuulutada asjaliku majandusmehe Joosepi kõrval üldisemat Uue Testamendi sõnumit. «Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?» (Mt 6:26)
Mitmete uuringute kohaselt on eestlased Euroopa üks õnnetumaid rahvaid ning majandusliku kasvu pidurdusest tekkivat depressiooni võiks muu hulgas ka usulise sõnumiga tagasi tõrjuda.

 


Toomas Jürgenstein

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)