Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Rahvusülikooli rektor ja kirikupea vaagisid ühishuve

16.03.2005 | | Rubriik: Esileht

10. märtsil tegi peapiiskop Andres Põder esimese visiidi Tartu Ülikooli, kohtudes seal rektor Jaak Aaviksoo, õppeprorektor Tõnu Lehtsaare, usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme ning usuteaduskonna esindajatega.

Peapiiskop ütles oma külaskäiku kommenteerides, et tegu on pigem viisakusvisiidiga ning tema soov on viia ennast ülikoolis toimuvaga kurssi, andes omapoolse vaate kiriku vajadustest ning otsida ühisosa.

Ühiste väärtuste eest

Kohtumise ühe kõige laiema, kuid olulisema teemana arutleti kiriku ja ülikooli kohast tänases Eestis ning kahe institutsiooni rollist postmodernistlikus maailmas. Jaak Aaviksoo rõhutas, et sarnaselt kirikuga peab rahvusülikool tuginema kindlatele ja jäävatele väärtustele.

«Ülikool, mis ei tegele eetiliste probleemidega tänapäevases maailmas ega tugine kindlale väärtussüsteemile, on määratud lagunema,» tõdes rektor. Aaviksoo ja Põder leidsid, et on mõeldav läbi viia ühised uuringud ning korraldada kindlasti kollokvium.

Peapiiskop oli kohtumiseks ette valmistanud neli teemavaldkonda, teisena käsitleti religiooniõpetuse osatähtsust. Jaak Aaviksoo, kes oma sõnavõttudes on korduvalt väljendanud toetust religiooniõpetusele koolis, ütles, et tõenäoliselt on potentsiaalseid toetajaid juba täna palju enam, kui paistab, ent asjaomased ringkonnad peaks laiemalt tegema selgitustööd ning kaasama positiivsete põhjenduste ritta valdkondi, mis pole vaid kitsalt kirikuinimestele mõistetavad.

«Olen ikka avaldanud mõtet, et jääme ilma religioonialaste teadmisteta vaeslapse ossa ning taolist olukorda ei tohiks me endale lubada,» rõhutas Aaviksoo.

Sotsiaalsed garantiid ja luterlik õppetool

Arutluse alla tulid ka kirikutööle suunduvate teoloogiaharidusega noorte õppelaenu kustutamise võimalused. Ehkki praegu ei ole taolise hüve saajate ringi laienemist ette näha, avaldas rektor Aaviksoo omapoolset toetust ideele, mille puhul võiks hüve laieneda ka nendele, kes ei tööta otseselt avalikus teenistuses, kuid seisavad avalike huvide teenistuses.

Peapiiskop Põder tundis muret ka Tartu Ülikooli luterliku õppetooli hetkeseisu ja tuleviku pärast väljendades arvamust, et «tooli jalad kergelt kõiguvad». Ehkki professor Alar Laatsi siirdumine Tallinna on oma mõju avaldanud, ei näe rektor Aaviksoo ega usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme põhjust nurinaks ning ülikoolisiseselt pole õppetooli küsimus isegi kõneks olnud.

Kohtumise lõppedes avaldasid mõlemad juhid lootust edaspidiseks elavaks koostööks.

Põhjalikumalt külastas peapiiskop Andres Põder Tartu Ülikooli usuteaduskonda, samuti tutvus olukorraga peagi taaspühitsetavas Jaani kirikus ning külastas ka ajalehe Eesti Kirik toimetust, arutledes toimetuse inimestega info levi üle meie kirikus.

Mari Paenurm

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)