Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Rahvusmõtte tunnustus prof Kalle Kasemaale

07.12.2018 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Kuigi möödunud nädalast oleks mõndagi esile tuua, on siinkirjutaja valikuks koondada tähelepanu ühele sündmusele. Rahvusülikooli, meie emakeelse alma mater’i 99. aastapäeva aktusel anti Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhind pidulikult üle usuteadlasele Kalle Kasemaale. Koos kõikide prof Kasemaa õpilaste, ametikaaslaste ja tema talendi austajatega olen rõõmus ja soovin teenekale tõlkijale õnne auväärse tunnustuse puhul.
Saab nõus olla ülikooli rektori prof Toomas Asseriga, et rahvuslikule eneseteadvusele tugeva aluse loomine ei ole pelgalt rahvuslik või rahvusliku mõtteloo küsimus: „Professor Kalle Kasemaa on elav tõestus selle kohta, kuidas teiste rahvaste keele ja kultuuri uurimine ja vahendamine Eesti lugejale laiendab meie maailmapilti ning muudab sellega laiapõhjalisemaks ja kindlamaks ka Eesti ühiskonna alusväärtused.“
Kasemaa õpilase ja mantlipärijana ülikooli usuteaduskonna juhataja rollis dr Urmas Nõmmiku sõnul on Kasemaa väsimatu tõlkija ja kommenteerijana nihutanud eesti kultuuriruumi piire lõuna, kagu ja lääne poole ning trotsides aastasadu ehitanud sildu vanemate mõttemaailmade juurde.
Eesti tõlkimiskultuuri aktiivse kujundajana ja terveid valdkondi haarava eestikeelse terminoloogia meistrina on Kasemaa teinud eesti keeleruumist maailma ühe rikkaima heebrea-, jidiši-, kreeka- ning araabiakeelse ilukirjanduse poolest.
Kalle Kasemaa on oma tegevusega määranud ka suure osa Eesti usuteaduse praegusest näost. Vaatamata nõukogude aja takistustele suutis ta koos mõttekaaslastega hoida usuteaduses kriitilist taset ning panna aluse teoloogia arengule taasiseseisvunud Eestis.
Liina Raudvassar

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)