Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide konkurss avatud

06.02.2014 | | Rubriik: Arvamus, Online artiklid

Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta väliseesti arhiiviprojektide taotlusvooru, mis on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, uurimisele ning kättesaadavaks tegemisele.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 27. veebruar 2014.

Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendivormid ja muu oluline info on leitav Rahvusarhiivi kodulehel http://www.ra.ee/et/rahvuskaaslaste-programm/.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

 • kogumine:
  • info kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades, Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes;
  • küsitluskavade jms koostamine;
  • kogumisaktsioonid, ekspeditsioonid, välitööd;
  • arhiivimaterjalide, trükiste jms toimetamine Eestisse.
 • korrastamine:
  • kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine.
 • säilitamine:
  • säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine.
 • kättesaadavaks tegemine:
  • andmestu loomine ja kättesaadavaks tegemine: infoportaalid, andmebaasid, kataloogid, nende trükis või veebis avaldamine;
  • väliseesti aja- ja kultuuriloo ning kultuuripärandi teaduslik uurimine, vastavate teoste avaldamine, kui need on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega; varasemate eesti diasporaa-teemaliste käsikirjade publitseerimine;
  • ajakirjanduse ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
  • väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine; kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö, kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse; arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
  • arhiivinduse, raamatukogunduse, museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning väliseesti kogukondades levitamine.
 • NB! Enam tähelepanu nõuab audiovisuaalne arhiiviaines, mis on infokandjate lühikese eluea tõttu hävimisohus.

Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon.

Taotluste koostamisel tasub näiteks tähele panna:

 • ühes taotluses esitatakse vaid ühe teemaga seotud tegevused ning kõik üksteisega seostamata tegevused tuleb esitada omaette projektina ja eraldi taotlusena;
 • esitatud taotluste raames võib toetust küsida erinevatest allikatest tingimusel, et ühe projekti sama tegevust ei rahastataks mitmest kohast;
 • projektide tegevused tuleb läbi viia 2014. aasta jooksul;
 • toetuse kasutamist peab tõendama kuludokumentide alusel.

Kontaktisik seotud küsimustes
Sigrit Mahla
Rahvusarhiiv
+3727387509
Sigrit.Mahla@ra.ee

 

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)