Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Rahvaülikool usuteaduse instituudis

12.05.2021 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut alustab rahvaülikooli formaadis e-kursuste sarja, mille raames on teoloogiast, kirikuloost ning kiriku ja ühiskonna suhetest huvitatutel võimalik oma teadmisi täiendada ning üksteisega mõtteid vahetada. Koolitustele registreeruda ja nende eest tasuda saab kodulehe vahendusel, vt www.eelkui.ee. Lisainfo kerstin.kask@eelk.ee.

Mis on surm ja mis saab inimesest surres? See küsimus on vaevanud inimest läbi aegade. Arvestatavalt suur osa inimesi usub elu jätkumist pärast surma – erinev on vaid selle mõistetamine. Kursus on annab ülevaate surmajärgse elu uskumustest erinevates usundites alates muistsest Lähis-Idast ja vanadest Vahemere kultuuridest kuni tänaseni. Peatähelepanu on sellel, millised on erinevate usundite ja kultuuride surmajärgset elu puudutavate uskumuste sarnasused ja erinevused ning kuidas on need uskumused ajas muutunud.

Koolituse viib läbi prof dr Jaan Lahe.

Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Koolitus toimub 18. ja 19. mail kell 18–20 ning selle maht on 5 akadeemilist tundi.

Eesti ristiusustamine – selle ajaloost ja retseptsioonist

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti ala ristiusustamisest ja selle mõjust eestlaste rahvusliku identiteedi kujunemisele.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: eestlaste ristiusustamine; kristlus enne ristiusustamist; eri vaated ristiusustamisele – rahvuslikust ärkamisajast praeguseni; ristiusustamise lugu meie rahvuslikus loos.

Koolituse viib läbi prof dr Priit Rohtmets.

Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval. Koolitus toimub 10. ja 11. juunil kell 18–20 ning selle maht on 5 akadeemilist tundi.

Millesse eestimaalane usub?

Millesse eestimaalased usuvad? Milline on Eesti konfessionaalne maastik, kui palju on kristlasi, uue vaimsuse pooldajaid, usu suhtes ükskõikseid, ateiste jne? Mis neid iseloomustab? Mille poolest erineb Eesti usuline olukord teiste riikide omast?

Miks Eesti olukord on selliseks kujunenud? Mis on tänaseks saanud uusreligioossetest liikumistest? Miks inimestest üldse saavad usklikud ja millised on nende ootused kirikutele?

Koolituse viib läbi religioonisotsioloog dr Liina Kilemit.

Registreerunutele saadetakse Zoomi link koolitusele eelneval päeval.

Koolitus toimub 4. juunil kell 18–20 ja 5. juunil kell 10–12 ning selle maht on 5 akadeemilist tundi.

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)