Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Rahvakogunemistest tuleb hoiduda ning jumalateenistused võimalusel veebiülekande vahendusel korraldada

18.03.2020 | | Rubriik: Teated

13. märtsil toimus rahvastikuminister Riina Solmani ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide kohtumine. Arutati riiklikust eriolukorrast tulenevaid nõudeid ja piiranguid. Kirikute juhid toetasid üksmeelselt kogudustele antavaid juhiseid eriolukorras käitumiseks.
„Kirikutel ja teistel usulistel ühendustel on suur roll meelerahu ja kindluse loomisel praegustel ärevatel aegadel. Seetõttu on eriti oluline, et kirikutesse tulevad inimesed hoolivad enda ja teiste tervisest ning hoiduvad rahvarohketest kogunemistest,“ ütles rahvastikuminister. „COVID-19 näol on tegemist väga kiiresti leviva viirusega, mille tõttu tuleb kõik rahvakogunemised, samuti jumalateenistused, võimaliku nakkusohu tõttu ära jätta või neid võimalusel elektroonilistes kanalites üle kanda. Ebamugavus, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, on arusaadav, kuid kaalul pole ainult meie tervis, vaid ka elude kaitse.“
Täiendava informatsiooni saamiseks jälgida Vabariigi Valitsuse kodulehekülge www.valitsus.ee.

Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras
– Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele.
– Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised, tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhisteni või eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada elektroonilisi vahendeid.
– Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega.
– Jätkub usuliste talituste eraviisiline läbiviimine, sealhulgas hingehoidlikud vestlused, piht ja armulaud ning teised vastava usulise ühenduse spetsiifikast lähtuvad tegevused, mis tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele.
– Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi, võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)