Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Raamatupidajaa töö on leidnud tunnustust

14.05.2014 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Peapiiskop Andres Põder on oma otsusega andnud EELK tunnustusmärgi Tallinna Piiskopliku Toomkiriku raamatupidajale Ingrid Soansile.

Üheksa aastat tagasi pälvis Ingrid Soans EELK aukirja pikaajalise ja ustava töötamise eest konsistooriumi pearaamatupidajana. Kirikuvalitsusse tuli ta tööle 1994. aastal ja töötas seal 12 aastat. Urmas Viilma, Toomkoguduse õpetaja, ütles, et «tänaseni on Ingrid Soans konsistooriumi raamatupidajatele heaks nõuandjaks ja konsultandiks».
Ingrid Soans on olnud aastakümneid raamatupidaja ja pearaamatupidaja kirikuga seotud asutustes. Peale konsistooriumi laagrikeskuses Talu, kõige kauem Tallinna Toomkoguduses, veel Tallinna Toomkoolis, Rootsi-Mihkli koguduses jm. «Ta on olnud oma töös ülimalt kohusetundlik ja täpne. Asutused ja kogudused, mille raamatupidamist ta endiselt korraldab, ei ole kunagi pidanud kokku puutuma probleemidega, mis poleks leidnud kiiret ja asjatundlikku lahendust,» iseloomustab Urmas Viilma tublit naist.
Ingrid Soans on ise meenutanud, et kui ta konsistooriumi tööle tuli ja järgmisel aastal pearaamatupidajaks sai, oli neis kiriku jaoks murrangulistes aastates väga palju muutusi ka raamatupidamise töös. Sinna aega jäi rohkelt õppimist, uue omandamist ning ka raamatupidamisdokumentide ülekolimine arvutisse.
Tema käe all said väljaõpet nii praostkondade kui ka koguduste raamatupidajad. Peapiiskoplikel visitatsioonidel kaasasolemist ning visiteeritava koguduse ja praostkonna finantsküsimustega kurssiviimist pidas Ingrid Soans oma töö üheks huvitavamaks osaks.
EELK tunnustusmärk antakse üle nelipühal Ingrid Soansi kodukirikus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.
Sirje Semm

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)