Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

RAAMATULETILT

05.01.2007 | | Rubriik: Kultuurielu

Dolina MacCuish

Luther ja tema Kati.

Lutheri naise mõju tema vaimulikuametile.

Kahtlemata teab iga lehelugeja midagi Martin Lutherist, paljud koguni põnevaid seiku tema elust, tööst ja usuvõitlustest. Ehk on nüüdse aja märk see, et raamatu autor on näinud Katarina von Bora isikus seda olulist jõudu, mis aitas saada ja lasi olla usuisal see, kellena me teda täna tunneme.

Väikeseformaadiline raamat annab ülevaate Lutheri ja Katarina kujunemisest, nende kohtumisest, kiindumusest, ühisest elust ning keskendub oluliselt ka naise rollile perekondliku tagala kindlustajana. Ladusa sulega kirjutatud raamatut on mõnus lugeda ning kahtlema annab see meile hulga uut informatsiooni Lutheri pere kohta.

Tõlkinud Anu Kannike. Allika kirjastus 2006.

Eesti ristikangelasi.

Peatükke Eesti Metodisti Kiriku XX sajandi usukangelastest.

koostaja Toomas Pajusoo.

.

Põnev raamat viib meid Eesti metodisti kiriku ja koguduse ajalukku, andes ülevaate kuue XX sajandi totalitaarsetes tingimustest oma usku tunnistanud ja tööd teinud vaimuliku käekäigust: Martin Prikase, Aleksander Kuuma, Hugo Oengo, Jaan Jaagupsoo, Peeter Hängi ja Vassili Prii omast. Need on elulood, mis meid innustavad ja annavad tunnistust ning on kõigile eeskujuks.

Rohke pildimaterjaliga illustreeritud raamat ilmub metodisti kiriku sajandaks juubeliaastaks ning selle väljaandmist on toetanud The United Methodist Publishing House.

Toomas Paul.

Haihtunud hingede aeg.

Mõtisklusi Maalehes aastatest 2000–2006.

Maalehe Raamatu sarjas ilmunud teos annab meile ülevaate mõtisklustest, mis vahel ajaleheveergudel ehk liig põhjapanevaina mõjuvad, sest eks ootame ju kõik ajakirjanduselt veidi kergemeelsust. Teisalt kõnetab Toomas Paul oma lugudega ka neid, kes isegi jõulukirikusse ei satu, neid, kelle jaoks Kristuse tee pole küllaldaselt intellektuaalne. Ja nii ei saa lugeja vahel arugi, et talle on kirjanduslike pärlite vahel ka tagasihoidlikult armu kuulutatud.

Raamatu ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.

Palveraamat.

Palved pühadeks ja argipäevaks.

Christopher J. Ellise ja Myra Blyth’i 2005. aastal ilmunud palveraamatust on omapoolse valiku teinud ja palved eestindanud Toivo Pilli. Tõlkija ütleb järelsõnas, et baptistlikus traditsioonis veidi tavatu, kirjutatud palve, võib olla vabatavaks ja Vaimu avarusse viivaks ning palve ei pea kirjutatuga mitte lõppema, ta võib sealt alles alata.

palveraamatust on omapoolse valiku teinud ja palved eestindanud Toivo Pilli. Tõlkija ütleb järelsõnas, et baptistlikus traditsioonis veidi tavatu, kirjutatud palve, võib olla vabatavaks ja Vaimu avarusse viivaks ning palve ei pea kirjutatuga mitte lõppema, ta võib sealt alles alata.

Raamatu esimeses osas on palveid kirikuaasta sündmuste teemadel, teises osas on koondatud palved, mis järgivad jumalateenistuse rütmi.

Ometi on need palved intiimsed ning haaravad, pakkudes tuge ja võimalust igale lugejale, igale kaasamõtlejale ja -palvetajale.

Allika kirjastus, 2006.

EK

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)