Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Raamat piiblitõlgenduse ajaloost

23.10.2019 | | Rubriik: Kultuurielu

ArmstrongKirjastuse Gallus poolt välja antud „Piibel. Biograafia“ (kaanepilt fotol) esitab isikupärase tõlgenduse sellest, kuidas on arusaamad Piiblist aegade jooksul muutunud.

Autor Karen Armstrong on briti päritolu endine katoliku nunn, kes alates 1982. aastast tegutseb menuka vabakutselise literaadina. Ta on kirjutanud enam kui veerandsada raamatut erinevatest maailmareligioonidest ja nende ühisosast.
Armstrongi teostest neljandana eesti keelde tõlgitud „Piibel. Biograafia“ käsitleb kirjastuse kodulehe järgi seda, „mil moel suuliselt levinud ja väga erinäolistest allikatest pärit pärimustekstid muutusid kirjapandud pühakirjaks, eri raamatutest koosnevaks kristluse baastekstiks ja kuidas erinevatel ajajärkudel on muutunud viis, mil moel Piiblit loetakse ning mida sealt otsitakse“. Raamatu on tõlkinud Kaupo Nurk, toimetanud Malle Kiirend ning kujundanud Mari-Liis Bassovskaja. Retsensendiks oli Ingmar Ignatius Kurg ja konsultandiks Anu Põldsam.
Armstrongi raamatu peamiseks vooruseks on Piibli tõlgendamise ajaloo esitamine ladusal ja tavalugejale arusaadaval viisil. Samas on tegemist väga faktirohke raamatuga, kus üksikasjalikku käsitlemist leiab näiteks nii kirikuisade, reformaatorite, piibliteaduslik kui fundamentalistlik vaatenurk.
Samuti väärib esiletõstmist asjaolu, et tutvustatakse mitte ainult kristlikke, vaid ka judaistlikke lähenemisi pühakirjale.
Teisalt paistab raamat kohati silma autori isikupäraste rõhuasetuste ja seisukohtade poolest, mis sisendab kriitilises lugejas ettevaatust. Samuti tuleb silmas pidada, et erialalt ei ole autor mitte teoloog, vaid kirjandusteadlane. Seetõttu on sümpaatne, et kirjastus on raamatule lisanud teoloogiadoktor Ergo Naabi järelsõna.
Rain Soosaar

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)