Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Raamat hiilivast murest ja kellestki, kes ikka aitab

27.01.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

juhani ja lapsedRaamatut «Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest» käisid Tartu luterlikus Peetri koolis tutvustamas autor Juhani Püttsepp ja lastepsühhiaater Anne Da­niel–Karlsen, kes autorit teose kirjutamisel erialaselt nõustas.

Teadmine, et «päris kirjanik» tuleb tutvustama oma raamatut, mis «on päris raskest asjast kirjutatud», hoidis Peetri kooli pere meeled tundlikult erksad. Lapsed esimesest kolmanda klassini on kui lakmuspaber – nende kehakeelest ja kommentaaridest saab selge pildi, kas pakutav kõnetab või mitte. Jälgides lapsi tunni vältel, mil Juhani ja Anne perevägivalda käsitlevat raamatut tutvustasid, saan veendunult kinnitada, et öeldu jõudis auditooriumini.
Arvan, et senisest paremini oskavad selle kooli poisid-tüdrukud enda ümber ebakõlasid märgata ning, mis veel olulisem, julgevad reageerida ja sekkuda. Maailma paremaks tegemine algab igaühest ja keegi ei pea oma murega üksi  jääma, oli sõnum, mis lapselikus võtmes kuulajateni toodi.
Puudu oli raamatust, kus keegi teine laps oleks õnnetus olukorras, räägib trükise saamisloost Anne Daniel-Karlsen, kes psühhiaatrina puutub kokku lastega, kelle elus on nii palju valu, hirmu ja häbi, et nende suu ei jaksa sellest rääkida.
Kuidas võita laste usaldus, on küsimus, mis innustas looma eelmisel aastal trükki jõudnud teost. Raamatus esitletud loo ja tegelaste kaudu saab seda rasket, aga kahjuks paljude lapseeaõnne varjutavat teemat käsitleda. Justkui võõra mure enda omaks tehes.
Anne tunnistab, et on kuulnud ka kriitikat, justkui ei oleks sobiv neid lapsi, kes kasvavad turvalises perekonnas, kohutada nii näotu looga. Ta rõhutab, et tegemist on raamatuga, millega laps peaks tutvuma koos täiskasvanuga. Raamatu juurde kuulub ka juhend, kus antakse näpunäiteid. Kuidas jõuda lapseni nõnda, et ta usaldaks ja julgeks avaneda. Et mure lapse hingest kaoks ja pisar palgelt kuivaks.
Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)