Esileht » Uudis » Uudised »

Räägime Jumalast teistmoodi

29.08.2012 | | Rubriik: Uudised


Sellisel teemal said kiriku töötegijad ja vabatahtlikud mõtteid vahetada 13.–16. augustil Nelijärve puhkekeskuses EELK Misjonikeskuse 16. suveseminaril.

Lektoriks oli, nagu tavaliselt, missioloog dr Robert Kolb USAst. Eestist pakkusid lisa usundiloolane dr Ringo Ringvee ning õpetajad Kaisa Kirikal ja Tauno Toompuu.
Seminari teema tulenes paljude kogemustest, kui raske on saavutada kaasmaalastega usu üle vesteldes tihti mingitki üksteisemõistmist, sest kristlik maailmapilt erineb oluliselt näiteks materialismist ja individualismist, mis meil aina valdavamaks saanud. Leiti, et kõigepealt on vaja saavutada osapoolte vahel usaldus, milleks on pigem vaja tegusid kui sõnu.
Kristliku eeskuju andmine nõuab vahel vägagi pikka meelt, palju armastust ning sugugi vähetähtis pole oskus kuulata ligimesi, kellest suur osa elab vaimulikus segaduses, mille ängistavat mõju ise enamasti ei teadvustata. Kiriku tööriistast, Jumala loovast sõnast ei saa kindlasti loobuda, aga seda tuleb kasutada nii, et kuulajad saaksid Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise tähendusest tõepoolest aru.
«Kristlastel on Eestis tööpõld lai, head sõnumit vajatakse,» võttis arutlused kokku misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. «Oluline on, et me ei edastaks ainult ideid, vaid tutvustaksime ka elavat isikut: Jeesust Kristust, keda on igal inimesel võimalik tundma õppida ja kogeda. Lisaks käsuõpetusele peaks kristlastel olema pakkuda positiivne programm, mille abil saab jõuda tegelike elumuutusteni.»
Ringo Ringvee andis uuringute põhjal ülevaate sekulariseerunud Eesti ja Euroopa elanike usku ja uskumist puudutavaist mõtteviisidest. Kaisa Kirikal tutvustas 1. veebruaril 2011 valminud EELK misjoni arengustrateegiat, mille läbiarutamiseni jõutakse kirikuvalitsuses eeloleval sügisel.
Ettevõtlikud ristiinimesed ei pea end aga suurorganisatsiooni toimimise aeglusest kõigutada laskma ja nii oli Rakvere Kolmainu koguduse õpetajal Tauno Toompuul tuua näiteid aastatepikkuses oikumeenilises koostöös järeleproovitud erilaadsetest kultuurisündmustest kui alternatiivse keelekasutusega kristliku sõnumi kandjatest.
Ühel õhtul tutvustasid noorteni jõudmise teid Agape Eesti misjonärid Joel ja Signe Reinaru koos rokkansambliga Flammo, mis andis seminaristide muusikamaitset arvestades seekord kontserdi akustiliste pillidega. Meie juurte ja kultuuriga said seminaristid EELK 13 kogudusest tutvuda ekskursioonil Vargamäe maile, mida juhatas Järva abipraost Tõnu Linnasmäe.
Kokku 46 inimest, kes seminaril mingil moel osalesid, saavad olla tänulikud USA kristlastele, kelle annetuste toel Missouri Sinodi vahendusel võis avatud ja sundimatu õhkkonnaga seminar teoks saada.
Piret Riim

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)