Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Qumrani käsikirja kommenteeritud tõlge

11.03.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Rebane_KallePrangli koguduse diakon Kalle Rebane on kaitsnud Tartu ülikooli (TÜ) usuteaduskonnas magistritöö.

Diakon Rebase (fotol) teekond teenitava koguduse juurde on teatavasti ainukordne. Ta purjetab mandrilt, kui Jumal soodsaid tuuli annab, alates vaiksest nädalast kuni jõuludeni üle mere ühemastilisel jahil. Kogudusetöö kõrvalt on ta seilanud ka akadeemilistel väljadel, mis on praegu tipnenud ainulaadse magistritööga «Damaskuse kirja kommenteeritud tõlge».
Töö juhendaja, Vana Testamendi ja semitistika dotsent dr Urmas Nõmmik on rõõmus, et Rebane jõudis oma kooliteel TÜ usuteaduskonda, kuna Eestis tegeldakse liiga vähe Piibli mõistmiseks olulise Qumrani kirjandusega. Rebane on praegu ainus, kes selles valdkonnas lippu kõrgel hoiab.
Huvi magistritöö teema vastu, mis Rebase sõnul andis ta vagale fantaasiale tiivad, tekkis aastate eest. Rebane «kurdab»: «Olen kannatanud vaimustussesattumise tõve all lapsest peale. Kui lugesin Damaskuse uuslepinglastest, siis tõttasin «kõrges palavikus» oma toonase õpetaja prof Evald Sae jutule.»
Toonane vaimustus leidis lõpuks väljenduse Tartu teoloogia akadeemia diplomitöös Vallo Ehasalu juhendamisel ja jätkus magistriõpingutel TÜs.
Rebase magistriöö eesmärk oli anda eestikeelsele lugejale antiikse teksti, mida töö autor nimetas (dateeritud perioodi sada aastat enne ja pärast Kristust) Damaskuse kirjaks, seletustega tõlge. Tegemist on vanaheebreakeelse käsikirjaga, mis kuulub Qumrani käsikirjade hulka, ent avastati esmalt Kairo sünagoogi kolikambrist 1896. aastal.
Dr Nõmmik nendib rahulolevalt: «Jõudsime pärast kaitsmist ühiselt järeldusele, et Kalle jätkab tööd Qumrani käsikirjaga ning meie plaan on Damaskuse dokument raamatukaante vahel avaldada. Ilmselt juhtub see sarja «Piibel kontekstis» raames lähiaastail.»
Kätlin Liimets

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)