Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Pühendusteos professor Kulmari auks

16.12.2015 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Tarmo Kulmar (fotol paremal) tänab pühendusteose tegijaid. Taamal raamatu toimetajad (vasakult) Märt Läänemets, Peeter Espak ja Vladimir Sazonov. Kätlin Liimets

4. detsembril esitleti korporatsiooni Sakala Tartu konvendihoones võrdleva usuteaduse professori Tarmo Kulmari 65. sünnipäevale pühendatud teost «When Gods Spoke: Researches and Reflections on Religious Phenomena and Artefacts. Studia in Honorem Tarmo Kulmar».

Konvendihoone saal oli täitunud Tarmo Kulmari õpilaste, kolleegide, mõttekaaslaste ja sõpradega. Esitleti kauni kujundusega raamatut, mis ilmus TÜ usuteaduskonna ja orientalistikakeskuse ühistööna Tartu ülikooli kirjastuse väljaandel.
435-leheküljeline laia teemavalikuga artiklite kogumik sisaldab 23 võõrkeelset kirjutist Tarmo Kulmari õpilastelt, kolleegidelt ja sõpradelt kodu- ja välismaalt. Lisaväärtuse annavad TÜ usuteaduskonna dekaani prof Riho Altnurme eessõna, TÜ võrdleva usundiloo vanemteaduri Peeter Espaki pühendusartikkel ning Tarmo Kulmari teadustööde täielik bibliograafia, mis sisaldab 114 kirjet.
Kogumiku toimetasid TÜ sinoloogia vanemteadur Märt Läänemets, Tartu ülikooli orientalistika vanemteadur Vladimir Sazonov ja Peeter Espak.
Rohketele tänukõnedele tegi otsa lahti Märt Läänemets, kes nimetas prof Kulmarit muinasteaduste kümnevõitlejaks ja rõhutas, et ta on õpetaja, kes on ka oma õpilastele hea sõber.
Riho Altnurme, kes oli austatava esimene juhendatud doktorant, nimetas teda usuteaduskonna raudvaraks ja avaldas lootust, et see jääb veel pikkadeks aastateks nii. Veel tõi ta esile prof Kulmari panust võrdleva usuteaduse ning orientalistika ja luterliku kiriku ning usuteaduskonna sidumisel.
Kulmari tegevus ja ettekanded on paljudele potentsiaal­setele üliõpilastele saanud inspiratsiooniks erialavaliku tegemisel. Seda tunnistas teiste seas ka EAÕK piiskop Eelija Ojaperv.
Prof Tarmo Kulmar oli pühendusteosest liigutatud. Teda võlus eriliselt teose kõrge teaduslik tase.
Kätlin Liimets

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)