Esileht » Uudis » Uudised »

Pühapäevakoolid alustavad taas

05.10.2016 | | Rubriik: Uudised

25. septembril tööd alustanud Tartu Pauluse koguduse pühapäevakooli lastest on pildil umbes viiendik. Liina Raju

Ligi sajas EELK koguduses alustab selgi sügisel uut hooaega pühapäevakool.

Näiteks Juurus alustas pühapäevakool 2. oktoobril. Seal käib õpetaja Helle Andersoni sõnul 10 erinevas vanuses last viiest perest. Kõigi vanemad on koguduse liikmed. Tunnid toimuvad pastoraadis samaaegselt jumalateenistusega kirikus. «Õpime piiblilugusid, laulame, joonistame, meisterdame, mängime ja isegi näidendit oleme teinud,» selgitab Anderson. Talle teeb rõõmu see, et koguduses on palju lasterikkaid peresid.

Pühendumus kannab läbi raskuste
EELK laste- ja noorsootöö spetsialist Titta Hämäläinen kinnitab, et temalgi pole täit ülevaadet sellest, kuidas meie pühapäevakoolid elavad. Paljude kogudustega pole tal püsivaid kontakte ning seal tehtavast tööst loeb ta aruannetest.
Üldiselt tullakse toime kitsaste olude kiuste. Mullu kulutati EELK-s lastetööle ainult 44 000 eurot, millest ligi 40% langeb Tallinna praostkonna arvele.
Hämäläinen möönab, et raha on tõepoolest vähe, kuid õpetajad saavad paljudest raskustest üle tänu uskumatule leidlikkusele ja entusiasmile. Ühed koguvad meisterdamiseks küla pealt taaskasutatavaid materjale kokku, teised maksavad vajaminevad materjalid oma taskust kinni. Tõhusat abi on saadud aga ka välismaa sõpruskogudustest ning Soome organisatsioonidelt Rauhan Sana ja Kylväjä.
Lastetöötegijate peres on erialase haridusega inimesi, pikema erikursuse läbinuid ja tugeva mentori käe all õppinuid. Leidub aga ka vähesema ettevalmistusega või äsja kogudusega liitunuid, kel tuleb mõndagi õppida töö käigus. Hea, et korraldatakse koolitusi, aga neid võiks rohkemgi olla. Puudust tuntakse ka õppematerjalidest ning muret teeb lastetöötegijate järelkasv, eriti väikestes maakogudustes. «Paljud õpetajad toovad esile küsimuse, et kui mina nüüd ära väsin ja lõpetan, kes seda siis jätkab,» kinnitab Hämäläinen.
Lisaks töötegijate pühendumusele valmistab talle rõõmu noorte perede üldiselt soodne suhtumine kirikusse. Pühapäevakoolides käib päris palju lapsi, kelle vanemad üldse kogudusega seotud ei ole. Maal on lastel nimelt vähe huvitegevuse võimalusi. Vahel tunnevad lapsed pühapäevakooli õpetajat kas koolist või lasteaiast, mõnel pool toimuvad tunnid koolimajas, raamatukogus või muus tuttavas kohas. Mõnigi kord tulevad pühapäevakooli läinud laste järel koguduse juurde ka vanemad.

Koostöö edu pandiks
Uue hooaja alguses korraldas Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) Tallinnas pühapäevakooliõpetajatele stardipäeva, kus lisaks koolitusele oldi koos palveosaduses.
«Üksi töötades ja ainult üksi ideid välja mõeldes võib kiiresti jänni jääda ja ära väsida,» selgitab Hämäläinen. Suhtlemine teiste õpetajatega annab aga indu ja jaksu ning ühine palve kannab igapäevatöös. Mitmes praostkonnas käivadki lastetöötegijad vähemalt paar korda aastas koos ja see on andnud häid tagajärgi. Samuti oleks hea, kui kõik õpetajad looksid ühenduse LNÜga ja ühineksid lastetöötegijate meililistiga.
Oma koguduse pühapäevakooli heale käekäigule kaasa aidata saab Hämäläise kinnitusel aga iga liige. Näiteks õpetajaid võiks pühapäevakoolides olla rohkem kui üks. Lisaks neile, kes õpetavad, on aga vaja täiskasvanuid, kes lihtsalt lastega suhtlevad, aitavad kaasa meisterdamisel või toidulaua ettevalmistamisel. Koguduse vaimulikult tasub uurida, kus abikäsi vaja oleks.
Eelkõige on tähtis, et pühapäevakool võetaks eestpalvesse ning selles nähtaks loomulikku ja olulist osa koguduse elus.
Rain Soosaar

Tartu Pauluse koguduse õpetaja
Kristjan Luhamets:
«Meie koguduses toimuvad pühapäevakooli tunnid laupäeviti mihklipäevast emadepäevani paralleelselt viies vanuserühmas.
Seal käib sadakond last vanuses 2–15 aastat, õpetajaid on kaheksa. Tublimad lapsed saavad kevadel tunnistuse. Kes lõpetab VIII klassi, sooritab lõpueksami ja saab ka lõputunnistuse.
Õppetöö toimub vastavalt Tiina Luhametsa koostatud programmile, milles lapse jaoks kogu pühapäevakoolis käidud aastate jooksul teemad ei kordu. Neli korda aastas on kirikus eraldi laste ja perede jumalateenistus. Pühapäevakooli kõrval tegutsevad koguduses lastekoor ja kunstiring. Väga oluline on lapsevanemate roll – neist sõltub, kui palju saab laps pühapäevakooli töös osaleda. Vanemad, kes ise on aktiivsed koguduseliikmed, peavad oluliseks laste kristlikku kasvatust ja Piibli tundmist. Nii saab pühapäevakool loomulikuks osaks lapse haridusteel.»

Lastetöö EELKs 2015
Tööd tehti 96 koguduses
Osales 2682 last
Peeti 5 442 lastetundi
Juhendajaid oli 267

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)