Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Vaimu väljavalamine

11.05.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Püha Vaim tuli jüngrite peale nelipühadel, mille aega arvestatakse Püha Vaimu väljavalamise järgi, mis toimus Kristuse ülestõusmisele järgneval juutide nädalatepühal ehk nelipühal. Juudid tähistasid nelipüha 50. päeval pärast paasapüha.
Kristlike nelipühade keskpunktis on Püha Vaimu läkitamine ning Vaimu tegevus, samuti algkoguduse ja kiriku sündimine. Apostlid ristisid nelipühadel esimesed kristlased. Tol päeval ristiti 3000 inimest, mis on väga suur hulk. Võib ette kujutada, millised olid ristimisele tulevate inimeste emotsioonid ja tunded. Tõesti, Jumala Vaim oli tegutsenud! Iga ristitud inimene on kristlane ja just seetõttu, et sel päeval ristiti esimesed kristlased, kutsutaksegi nelipühasid kiriku sünnipäevaks.
Nelipühade piiblitekstid kõnelevad Püha Vaimu tõotusest ja annist. Ta on läkitatud meile lohutajaks, aitajaks ja kaitsjaks. Pühas Vaimus on Kristus alati oma kiriku keskel. Vaim ühendab kõik maailma kristlased üheks Kristuse kirikuks. Kristlastel on nii palju ühist, Püha Vaim aitab meil seda märgata ja teha koostööd.
Kristlik osadus on vastukaaluks eraldatusele ja hajutatusele ning nii on nelipühanädala teemaks Vaimu poolt sünnitatud elu. Püha Vaimu töö kaudu sünnib usk Kristusesse. Vaim tunnistab, et kristlik kirik on Jumala rahvas, Kristuse ihu.
Kaido Soom

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)