Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Vaimu väljavalamine

20.05.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesuse taevaminemise järel tundsid jüngrid ilmselt end üksildasena, sest Jeesus, kes oli kogu aeg olnud nende kõrval, oli läinud taevasse Jumala paremale käele. Nelipühadega muutus aga kõik. Jumal saatis oma Püha Vaimu jüngritele ja nad võisid mõista asju, millest varem polnud aru saanud. Maa peal olles aitas Jeesus paljusid, kuid ta ei saanud olla korraga kõigi abivajajate juures. Jumala Püha Vaim seevastu on kõikjal.
Usk on Püha Vaimu kingitus inimesele. Kui Jumala Vaim inimest kõnetab, tekib inimese südames usk. See kogemus oli jüngrite jaoks nii oluline, et nad olid valmis oma usu nimel suremagi. Usk liitis inimesi ühte. Nelipüha võib pidada kristliku kiriku sünnipäevaks, sest sel päeval ristiti 3000 inimest. Püha Vaimu tööst kirikus annab tunnistust see, et Kristuse kogudus on selles maailmas tegutsenud ligi 2000 aastat ja kristlus on suurim religioon, kuhu kuulub kolmandik maailma elanikkonnast.
Meiegi võime oma elus kogeda Jumala tööd meie juures. Selleks on vaja olla avatud Jumala Vaimule, kes meid kõnetab. Ristimise läbi võime kuuluda kirikusse, kutsuda Jumalat oma taevaseks Isaks ja kõiges temale loota. Püha Vaim on meid eluteel juhtimas ja näitamas teed, mis on õige ning viib ellu. Jumal annab oma Vaimu läbi meile kindluse usu õigsuses.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)