Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Vaimu ootus

29.05.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Milleks oodata Jumala Püha Vaimu? Taevasse võtmise eel ütles Jeesus Kristus jüngritele: „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni“ (Ap 1:8).
Kui varem olid jüngrid kartlikud ja sõnaahtrad, siis nelipüha päeval Püha Vaimuga täitudes tekkis neil eriline selgus ja meelekindlus kuulutada evangeeliumi. Nii pandi alus kristlikule kirikule.
Martin Luther kinnitab: „Ei mina ega sina saaks iialgi midagi teada Kristusest, temasse uskuda ega teda oma Issandaks hüüda, kui Püha Vaim ei pakuks seda evangeeliumi kuulutuse varal ja seda meile südamesse ei kingiks. Seepärast ei ole pühitsemine midagi muud kui Issanda Kristuse juurde toomine, et seda aaret temalt vastu võtta.“
Mõnikord rõhutatakse Püha Vaimu tegudest rääkides ekstaatilisi kogemusi. Siiski ei tohi unustada, et Püha Vaimu viljad avalduvad peamiselt armastuses, rõõmus, rahus, pikas meeles, lahkuses, headuses, ustavuses, tasaduses ja enesevalitsuses (Gl 5:22–23).
Püha Vaim tuletab meile meelde ja teeb elavaks Jeesuse sõnad (Jh 14:26) ning toob selguse patu, õiguse ja kohtu kohta (Jh 16:8). Püha Vaim lohutab kristlast maisel ristiteel (Jh 14:16) ja äratab meid viimaks igavesele elule (2Kr 4:14).
Marek Roots

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)