Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Vaimu ootus

04.05.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kui Kristus läks taevasse, siis valdasid jüngreid mitmed tunded. Nad võisid tunda rõõmu selle üle, et Kristus läks taevasse, sest see tähendas tema triumfi, tõendust sellest, et ta oli Jumala Poeg. Teisalt võisid Jeesuse järgijad aga olla kurvad selle üle, et Issand polnud enam nendega.
Kristuse tõotatud Püha Vaim lõi kontakti taevasse läinud Issanda ja jüngrite vahele. Nad võisid tunda, et Jumal on nendega ja nende südames. Enam polnud vaja kahelda, vaid nad võisid kogeda kõike seda, mida Jeesus neile oli tõotanud. Püha Vaim kaotas hirmu ja andis selle asemele usukindluse. Usk on Jumala kingitus ja Püha Vaimu kaudu võib kogeda Jumala lähedalolu oma eluteel.
Püha Vaimu kaudu saavad ka tänapäeva kristlased kogeda Jumalat oma elus. Me teame, et Jumal on olemas ja meie võime temale toetudes oma eluteel käia. Püha Vaim kinnitab kristlastele, et nad on Jumala lapsed ja võivad tema poole pöörduda nagu Jeesuski nimega Abba – Isa.
Pühapäev enne nelipühi valmistab meid ette saabuvateks pühadeks, et meie südamed oleksid valmis Jumala Vaimu tulekuks meie ellu. Meil on, mida oodata! Ja kui tuleb Püha Vaim, siis muutub meie elus kõik uueks, otsekui loodus tärkab kevadel elule.
Kaido Soom

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)