Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Vaimu ootus

13.05.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Neljapäeval on taevaminemispüha ning sealt kümne päeva pärast tulevad nelipühad. Nii on loomulik, et pühapäeval, mis jääb taevaminemispüha ja nelipühade vahele, kõneldakse Püha Vaimu ootusest. Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Nii tehes vähendas Jeesus jüngrite kartust, sest nad võisid olla kindlad, et Jumal kannab ikka nende eest hoolt ja teeb seda ka siis, kui Jeesus on siit maailmast läinud Isa paremale käele.
Nii nagu jüngrid olid Jeesuse taevaminemise järel oma kahtluste ja kõhklustega, oleme seda sageli meiegi. Jumal ei pane meile meie nõrkust pahaks. Kahtluse ja üksinduse hetkedel võime pöörduda tema poole ja otsida abi. Nii nagu jüngrid ootasid Jumala Püha Vaimu ja valmistasid ennast tema tulemise vastu ette, võime meiegi oodata ja end ette valmistada. Kristlase jaoks on palvetamine oluline Püha Vaimu tulemiseks valmistumise viis. Kes palub Jumala Vaimu, see saab seda, ja kes otsib sidet Jumalaga, see leiab selle. Püha Vaim loob meile sideme Jumalaga ja annab vastused meie küsimustele ning lahendused probleemidele. Nii tuleb meie ellu kindlus, et oleme Jumala lapsed ja Jumal kannab meie eest hoolt. Võime usu läbi kutsuda Jumalat Isaks ja olla kindlad selles, et tema on kõikjal eluteel meiega.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)