Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Püha Perekond

25.12.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Vana Testamendi laulik ilutseb: „Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel“ (Ps 111:2).
Kristlike jõulupühade keskmes on kuulutus sellest, et Jumal, taeva ja maa Looja, tuleb inimesena maailma, sünnib maisesse perekonda. Jeesuse kohta öeldi: „Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks? Ja eks ta õed ole kõik meie juures?“ (Mt 13:55–56).
Teisal aga põrutati talle: „Me ei taha sind kividega surnuks visata mõne heateo pärast, vaid pühaduseteotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks!“ (Jh 10:33).
Jumala inimesekssaamine kuulub kahtlemata tema suurte armutegude hulka. Kuigi meie mõistusele on inkarnatsiooni ime raskesti haaratav, võime ometi maitsta selle õnnistuse vilju. Jumala teod avanevad, saavad uuritavaks neile, „kellel neist on hea meel“ – s.t kes usuvad neisse ning lasevad neil end kaasa haarata.
Maarja ja Joosep panid üha imeks Jeesuse ilmaletulekuga seotud sündmusi. Sellest hoolimata allutasid nad end Jumala tahtele ja tegid, nagu neile öeldi. Nende hoiakut iseloomustavad Maarja sõnad: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!“ (Lk 1:38). See on tänagi võti, mis avab värava Jumala õnnistuse õuedesse.
Marek Roots

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)