Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Püha Laatsaruse kirikut Sõmeral ootab sulgemine

21.09.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Kirsti-Maija Paananen (keskel) Sõmera hooldekodu kirikus koos tegevusjuhendaja Ester Naageliga (paremal), kes korraldab ka hoolealuste vaimulikku teenimist, ja loo autoriga (vasakul), n-ö koguduse esindajana on pildil Alice Ruut. Tuula Lappi
Sõmera hooldekodu peahoone läheb müüki ja seoses sellega on kadumas ka sinna ehitatud kirik.

Saaremaal Kärla vallas asub Sõmera hooldekodu, mis on koduks 380 intellektipuudega ja psüühikahäiretega hoolealusele. Hooldekodu on eriline selle poolest, et tal on päris oma kirik – Püha Laatsaruse kirik.
Sõprade toel
Kiriku sünnilugu on suurel määral seotud Soome Vaalijala hooldekeskuse kauaaegse vaimuliku, emeriitpraost Kirsti-Maija Paananeniga, kes on Eestis intellektipuudega inimeste vaimulikus teenimises olnud suureks abiks ja eeskujuks ning 1990ndatel ka Sõmera hooldekodus läbi viinud ja juhendanud leerikursusi.
Et hooldekodu elanikel oli raske käia paari kilomeetri kaugusel Kärla kirikus ja enamikule sobib veidi lihtsamas vormis jumalateenistus, sündis mõte rajada hooldekodusse oma kirik – sobiv ruum selleks oli peahoone soklikorrusel asuv vana spordisaal.
Raha kogumine kiriku jaoks sai alguse Kirsti-Maija Paananeni 70. sünnipäeval 2001. aastal, mil ta otsustas kingituste saamise asemel avada pangakonto annetustele.
2001. aasta augustis alustasid esimeste ehitustöödega Piek­sämäe koguduse vabatahtlikud ja Kirsti-Maija, kes ka ise ei kartnud tööga käsi määrida. Tema eestvedamisel oli siis juba kogutud kiriku ehituse tarbeks 45 000 Eesti krooni.
Annetused jätkusid ja Pieksämäe kogudusele lisaks toetas kiriku ehitust ka Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondide Ühendus eesotsas Piet Boerefijniga. Samuti Saaremaa Hooldekodude Abistamise Ühing Soomest Nurmese linnast, Eberhardt von Toll ja Erik Grohmann Saksamaalt, EELK Saaremaa kogudused, paljud eraisikud Eestist ja Soomest.
Kiriku rajamise heaks annetasid nii hooldekodu töötajad kui ka hoolealused ise, korraldati heategevuskontserte ja koguti raha hoolealuste käsitööesemete müügiga.
Ebakindel tulevik
Jumal oli võtnud palveid kuulda ja õnnistas pühakoja rajamist – 30. novembril 2002 toimus Sõmera hooldekodus Püha Laatsaruse kiriku pühitsemistalitus. 70 istekohaga kauni kirikuruumi sisekujunduse tegi Vello Liiv, kiriku küljeseinal oleva tekstiili kinkis kunstnik Sirppa-Leena Eloranta.
Sellest ajast alates on see väike ja armas kirik leidnud aktiivset kasutust: seal toimuvad piiblitunnid, leerikursused, tööpäeviti hommikupalvused, iganädalasele sõnajumalateenistusele koguneb regulaarselt 20–30 inimest, kord kuus viib armulauaga jumalateenistust läbi Kärla koguduse õpetaja Rene Reinsoo.
Käesoleva aasta juulis külastas hooldekodu Kirsti-Maija Paananen, kes sai tänavu 80aastaseks, kohtus oma sealsete ristilastega ja hooldekodu töötajatega, kirikus meenutasime kümne aasta taguseid sündmusi.
Ei suuda leppida
Paraku oli meie vestluses ka murelikke noote – hooldekodu kiriku tulevik oli siis juba ebakindel.
Kuigi kirikuruum on nägus ja väga heas korras, on hooldekodu peahoone amortiseerunud ja vajab kapitaalremonti: katus jookseb läbi, enamik ruume on rõsked ja külmad.
Kapitaalremont, aga ka hoone edasine kasutamine nõuab suuri summasid. Ilmselt neist asjaoludest lähtudes otsustas AS Hoolekandeteenused, kellele kuulub ka Sõmera hooldekodu, tänavu augustis panna peahoone müüki.
See tähendab, et välja tuleb kolida ka kirikust, võimalik asendusruum hooldekodu päevakeskuses on kitsuke ja kindlasti ei võimalda jätkata hoolealuste vaimulikku teenimist senisel kujul.
Siinkohal ei tahaks panna sellele loole punkti. Sest siis võiks pealkirjale lisada in memoriam. Kuidagi ei suuda leppida mõttega, et ilus ja väga vajalik kirik, mille rajamisse on panustanud nii paljud head inimesed, suletakse, lammutatakse või ehitatakse ümber muuks otstarbeks.
Loodan ja palvetan, et pühakoda, mis on pühitsetud vaimulikuks tegevuseks, saaks ka edaspidi olla kiriku teenistuses, et Püha Laatsaruse kiriku elulugu võiks jätkuda Jumala õnnistusel…
Tiina Ool,
intellektipuudega inimeste töö koordinaator EELK-s

KOMMENTAAR
Sõmera hooldekodus Saaremaal aastaid tegutsenud kabelit – vaimulikuks kooskäimiseks korraldatud ruum – ähvardab seoses peamaja amortiseerumise ning müüki panemisega likvideerimine. Asendusruumiks pakutu ei rahulda sihtgruppi, sest jääb kitsaks. Kas olete probleemiga kursis ja kuidas plaanite selle lahendada?
Kadri Lehenurm,
AS Hoolekandeteenused infojuht:
Saan kinnitada, et kabelina kasutuses olev ruum ei ole likvideeritud ja tegutseb samamoodi nagu varasemalt. Tänaseks oleme teinud otsuse, et kuigi Sõmera klubihoone kolime talveks tühjaks, palvelat hoonest välja ei kolita. Palvela kasutamine on võimalik ka pärast hoone sulgemist, sealsetes ruumides on vajadusel elektrikütegi olemas.
Klubihoone ise ei ole veel müüdud, kuid selle müüki kavandatakse lähiajal. Palvela jätkamine hoones sõltub siis uuest omanikust, kuid pole välistatud, et uus omanik on sellega nõus.
Kuhu ja millal palvela hiljem kolitakse, sõltub sellest, kas hoone suudetakse müüa või mitte. Igal juhul on meil kaks alternatiivset asukohta välja vaadatud, et palvela Sõmera hooldekodus saaks oma tegevust jätkata.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)