Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Prof Tasmuth oli Uue Testamendi konverentsil Manchesteris

01.10.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Usuteaduse instituudi dekaan prof Randar Tasmuth osales septembri alguses Briti Uue Testamendi Seltsi (British New Testament Society) 34. aastakonverentsil Man­chesteri ülikoolis.

Prof Tasmuth on seltsi üks väheseid välismaalastest liikmeid ja konverentsidel aastaid osalenud. Sõit sai teoks tänu Eesti teadusfondi grandi toetusele. Teadusgrandi teemal peetakse UIs 10. oktoobril konverents «Algkristlus teda ümbritsenud ühiskondlikes kontekstides».
Seltsi aastakonverentsil oli 140 osavõtjat, plenaaristungitel ja rühmades kuulati ettekandeid ning arutleti uuemate meetodite ja küsimuste asetuse üle. «Pauluse rühmas arutles üks ettekandja pikalt Kristuse usu (kr k pistis Christou) üle. Levinud on tõlgendus, et see on inimese usk Kristusesse. Kuid ettekandja tõi piisavalt tõendeid, et näha sõna pistis ehk usk taga pigem Kristuse ustavust oma inimeste vastu. Nii et hoopis teistmoodi tõlgendus.
Eesti keeleski on sõnad usk ja ustavus sarnased, on nagu ühest tüvest, kuid kreeka keeles pistis tähendabki mõlemat, nii usku kui ustavust,» tõi prof Tasmuth näite konverentsil arutatust. Ta lisas, et on sellise vaatevinkliga varem kokku puutunud, kuid arvas, et lugejatest on vähesed seda mõtteviisi varem kuulnud. «Tõlgendus, et tõenäolisem on Kristuse ustavus inimeste vastu, on küllap paljudele uudiseks,» ütles ta.
Ent reis Briti saarele ei toimunud ainult Uue Testamendi seltsi konverentsi tõttu. Tänu heale tuttavale sai prof Tasmuth kolmeks päevaks Manchesteri ülikooli raamatukogu lugejaks.
See võimaldas tal Pauluse antropoloogia kohta materjale uurida, et valmistuda oktoobris toimuvaks konverentsiks UIs ning koguda kasulikku teavet kirjutamist ootavate artiklite jaoks.
Tiiu Pikkur

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)