Esileht » Arvamused » Arvamus »

PROBLEEM: Kogudused ilma õpetajata

18.11.2009 | | Rubriik: Arvamus

Viimased aastad on Valga praostkonnas olnud laastavad ja jätnud suurema osa kogudusi ilma oma õpetajata.
Valga praostkonna 11 koguduses – Elva, Hargla, Karula, Laatre, Nõo, Otepää, Puhja, Rannu, Rõngu, Sangaste, Valga –  on teenistuses vaid kolm preestriordinatsiooniga vaimulikku.
Kõige suuremat koormust koguduste teenimisel kannab praost Vallo Ehasalu, kes on Elva koguduse õpetaja, TÜ doktorant ja teoloogia akadeemia õppejõud. Tema hooldada on alates 9.01.2001 Hargla, alates 15.09.2006 Karula, alates 17.06.2008 Otepää, Puhja ja Rannu, alates 1.09.2009 Rõngu, 28.09.–23.12.2009 Nõo ja alates 1.12.2009 Valga kogudus. Praktiliselt on kirikuvalitsuse poolt antud niigi suure koormusega praosti hooldada enamik praostkonna kogudustest. Tõhusaks toeks praostile on 1992. aastast Karula kogudust teeniv diakon Enno Tanilas, kelle põhitöö ongi vaid vaimulikuna leiba teenida ja praostkonna sekretäri ülesandeid täita. 
Sel aastal on praostkond kaotanud kaks õpetajat: Rõngu õpetaja Andres Aaste on reservis 1. septembrist ja Valga õpetaja Heino Nurk emerituuris 1. detsembrist. TÜ muusikateooria lektor Mart Jaanson (TÜ doktorant) on hetkel vabastatud Nõo koguduse õpetaja ametikohustuste täitmisest. Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanovi surma järel jäi täitmata tema ametikoht. Konsistoorium määras koguduse praktikandiks TÜ usuteaduskonna teise aasta üliõpilase Marko Tiirmaa.
Õpetaja Ivo Pill, kelle põhitöökoht on Tsirguliina keskkoolis ajalugu ja teisigi aineid õpetada ning 11. klassi juhatada, teenib Sangaste ja Laatre kogudust. Tartu vanglas kaplanina töötav diakon Tiit Kuusemaa teenib Puhja kogudust.
Praostkonnas on kolm vikaarvaimulikku: diakonid Maarja Sokk (elab Tartus, teenib Rannu kogudust) ja Kaido Metsoja (elab Tartus) ning õpetaja Lea Kärson (elab Pikasillal). Valgas elab ka emerituuri siirdunud õpetaja Peep Audova.
EELKs on üle kahesaja ordineeritud vaimuliku, neist veidi enam kui pooled on kogudusetööl, osa kaplanaadis ja muudes kiriklikes teenimisvaldkondades. Kui palju on aga ordineerituid, kes ei anna oma panust koguduse- või kirikutööle?

Sirje Semm

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)