Slava Ukraine

President Toomas Hendrik Ilves kohtus kirikujuhtidega

15.11.2006 | | Rubriik: Uncategorized

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega.

Neljapäeval, 9. novembril kohtus president Toomas Hendrik Ilves Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtidega.

Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Einar Soone ütles Eesti Kirikule, et 23. septembril ametisse valitud president kutsus kirikujuhid viisakusvisiidile, mis kujunes väga meeldivaks kohtumiseks teelauas.

Eelnevalt oli siiski kokku lepitud kaks teemat, milles kõik osalejad oma arvamust said avaldada: religiooniõpetus gümnaasiumi osas ja pereväärtused.

President Ilves oli kiriku suhtes positiivselt meelestatud ja avaldas arvamust, inimesed peaksid enam kirikus käima ja kirikujuhid avalikkuses enam sõna võtma. Eeskujuna tõstis ta esile emeriitõpetaja Toomas Pauli. Peapiiskop Andres Põder andis presidendile edasi 30. oktoobril peetud konverentsi «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas II. Perekonna vaimne alus» teesid, mille oli koostanud poliitikute ja kirikuesindajate ümarlaud ja heaks kiitnud konverents.

Eesti Kirikute Nõukogu ja vabariigi valitsus sõlmisid 17. oktoobril 2002 ühishuvide protokolli, millele kirjutasid alla toonane peaminister Siim Kallas ja EKNi president Einar Soone. Protokoll koostati vajadusest määratleda riigi ja kiriku ühised huvid ja ühine vastutus. Sestpeale toimuvad tavaliselt kaks korda aastas regulaarsed kohtumised, kahel korral on varem kohtutud ka presidendiga, viimane kord märtsis 2004. Hilisemad kohtumised on olnud väiksemas ringis.

President Soone hindab kohtumisi mõlemale poolele vajalikeks, need aitavad süvendada koostööd, mis ei piirduks pidulike hetkedega näiteks vabariigi aastapäeval või presidendi ametisseseadmise jumalateenistusega. Järgmist kohtumist presidendiga ei ole kokku lepitud, kuid kui presidendi ajakava lubab, toimub see EKNi ja Eesti Evangeelse Alliansi korraldataval palvushommikusöögil 4. detsembril, s.o tavapäraselt 1. advendi järgsel esmaspäeval.

Rita Puidet

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. (Ef 5:8b,9)