Esileht » Uudis » Uudised »

Preester Vello Salo avas loengusarja Tartus

22.02.2010 | | Rubriik: Uudised

 Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) 140. tegevusaastale pühendatud loengusarja «Eestlased Eestis, Eesti maailmas 21. sajandil» avaloengu pidas seltsi vilistlane Vello Salo (pildil).
Tõlkija, literaadi, kirjastaja, teoloogi ja katoliku kiriku vaimulikuna laiemale üldsusele tuntud, sel aastal 85. sünnipäeva tähistava Vello Salo etteaste oli religioonist ja selle rollist Eesti ühiskonnas.
Kuulajate ette astuv Salo retsiteeris algatuseks Eesti hümni kolmandat salmi: «Su üle Jumal valvaku…», kommenteerides ise, et kuna meie rahvushümni sõnad on kirjutanud esimese laulupeo eel EÜSi asutajaliige Johann Voldemar Jannsen, siis on just seltsi ajaloolises majas paslik alustada sellega. «Siin on kõige õigem koht rääkida usust ja eesti rahva ajaloost,» märkis ta rõhutades, et 1870. aastal «Kalevipoja õhtutest» alguse saanud esimesse eesti soost üliõpilastele mõeldud organisatsiooni on alati kuulunud teolooge.
«Usuküsimusse suhtutakse sageli emotsionaalselt,» nentis Salo, kinnitades, et tema soovib oma ettekande üles ehitada «kuivadele faktidele». Saamaks teada, kuidas on eesti inimesed ise väljendanud oma seisukohta usuasjades, võttis ta aluseks 1922., 1934. ja 2000. aasta rahvaloenduse andmed. Kuigi viimasel rahvaloendusel ei olnud usuga seotud küsimustele vastamine kohustuslik, vastas siiski kolmveerand Eesti elanikkonnast. Ja kuigi ei küsitud kiriklikku kuuluvust, nii nagu vabariigi esimese iseseisvuse ajal, vaid ainult suhet religiooni, sai vastusevariantidest aimu inimeste konfessionaalsest orientatsioonist. Vello Salo ootab huviga järgmise aasta rahvaloendust.
Võimalust esitada lektorile teemakohaseid küsimusi kasutati innukalt.
Liina Raudvassar     

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)