Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Praostkonnas on tublid töötegijad

11.05.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Sinodilised uurivad korralikult vormistatud materjale, mis olid toeks praosti ettekandele.  Tiiu PikkurIda-Harju praostkonna sinod algas jumalateenistusega Randvere kirikus, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, praost Tanel Ots ja koguduse õpetaja Aare Kimmel. Sinodit tervitas Viimsi vallavanem Haldo Oravas.
Koosolek peeti Randvere päevakeskuses. Praosti sõnul oli eelmine aasta kogudustele majanduslikult raske, tõsine tagasiminek oli talituste osas. Kõige rohkem on kahanenud ristimiste hulk, Jõelähtmes ja Randveres see siiski tõusis. Laulatuste arv langes poole võrra.
Et enamik praostkonnast on Tallinna krematooriumi teeninduspiirkonnas, siis, tsiteerides praosti: «Selle lahkunu kõrvaldamise «mugava» võimalusega kaotab kirik ühe oma sajandeid püsinud ülesande järjest ilmalikustuvas maailmas.»
Liikmesannetajate arv langes suurtes, on aga püsiv väikestes kogudustes. Leesi koguduses on liikmeid juurdegi tulnud. Sageli on annetusi teinuid rohkem, sest inimestel pole harjumust nimeliselt annetada. Rõõmustav on, et praostkonnas on tublid töötegijad.
Harju-Jaanis jätkusid remonditööd, talgulised korrastasid kiriku ümbrust. Ka Juurus tegeldi ehitustöödega ja asutati SA Juuru Pastoraat. Jõelähtmel remonditakse orelit ja õpetaja sõnul saab kogudus liturgia laulmisega a capella hästi hakkama. Koguduse liikmete osalemine ja aktiivsus missal on suurenenud.
Jüri sai 60 aasta järel oma kogudusemaja, Tõdval on laagrikeskus. Kose rõõmustab lastetöö üle. Pastoraadi ehitustööd nõuavad palju energiat õpetajalt, kes sageli tunneb end projektijuhina. Leesis on tehtud korrastustöid ja võetakse vastu turiste. Loksal on kirikut restaureeritud, linn toetab kalmistu korrashoidu. Randvere kogudus elab hästi, palju abi oli Soome misjonäridest.
Tuhala kirik sai uued altarikatted, palju abi on saadud Soome sõpruskoguduselt. Kirikus toimus filmiõhtu Nabala karstialale kaevanduste rajamise vastu. Väikese koguduse tugevusest kõneleb tõsiasi, et see andis suurele Kose kogudusele laenu 300 000 krooni. Et Kuusalu ega Prangli esindajat sinodil ei olnud, jäid nende mured-rõõmud kuulmata.
Praostkonna 2009. a tegevus- ja majandusaruanne ning 2010. a eelarve võeti vastu. Praostkonnakassa maksu üle tekkis arutelu teemal, kas seda üldse vaja on. Jäi siiski endiselt 5 krooni liikmesannetaja kohta. Kinnitati kihelkonnapiirid, mille kohta peapiiskop ütles, et sunnismaisust siin pole ja muudatusi saab ka hiljem teha.
Peapiiskopi soovitus sinodile oli, et ei maksa liikmesannetajate kahanemise pärast pessimismi langeda. Annetajaliikmete hulk on tähtis, kuid see on siiski tehniline pool ega näita, kas töö on hea või halb. Oluline on jumalasõna kuulutamine.
Andres Põder pani südamele arendada koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostööd. Valdade arengukavades peaksid kirikudki sees olema. Ta kutsus üles vaimulikke ja koguduseliikmeid aktiivselt valla töös osalema. «Kasutame meile antud võimalust elu paremini kujundada ja iseenda eest seista.»
Tiiu Pikkur

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)