Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Praostkonna laager tõi lapsed Kanepisse

14.08.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Laagripäevi jääb meenutama ühispilt. Ave Mustimets

Võru praostkonna lastelaager peeti tänavu teemal „Ma jutustan teile Jumalast“.

Telklaagri toimumispaika Kanepi kiriku ja köstrimaja ümbruskonda oli kokku tulnud 37 last mitme maakonna luterlikest kogudustest. Lisaks põhikorraldajatele Võru praostkonna laste- ja noortetöö sekretärile Eveliin Sillakivile ja Kanepi kogudusele olid korraldamisel abiks ka misjonärid Soomest ja Ingeri kirikust. Nende kohalolek kõigil kolmel laagripäeval pakkus lastele põnevust ning andis võimaluse praktiseerida vene ja inglise keelt.
Kolm korda päevas toimunud palvusel Kanepi kirikus said lapsed kuulda piiblilugusid ja nende üle mõtiskleda. Teenistusi pidasid vaimulikud Margit Lail, Urmas Nagel ja käesoleva aasta kevadel teist ametiaega Võru praostiks valitud Üllar Salumets. Muusikaga teenisid kaasa Kristiina Nagel, Helen Truija, misjonä­rid ja mõned musikaalsemad lapsed.
Laagri iga tegevus juhindus teemast. Vanuse järgi moodustatud rühmades toimusid arutelud, näideldi, lauldi, mängiti ning joonistati. Rühmade juhendajateks olid pühapäevakooliõpetajad Tuuli Võsa, Helen Truija, Karin Kaunis, Ave Mustimets ja Soome misjonär Kirsi Vimpari. Ühiseid laulutunde värskendavalt jahedas Kanepi kirikus ootas aga igaüks, sest lisaks kristlike laulude laulmisele oli võimalus ka ise lihtsamate muusikainstrumentidega laulu saata ja ette näidatud liigutuste järgi kaasa tantsida.
Misjonäridest abiliste hulgas oli mitmeid musikaalseid inimesi, kellest kaks juhendasid muusikagruppe: soomlasest pastor Juha Väliaho õpetas kitarrimängu ja mari rahvalaulik Anna Mišina laulmist.
Laagri kulmineeruv üritus oli ajaloolise Kanepi köstrimaja juurest algav ning Erastvere järve ääres lõppev maastikumäng. Teekonna kolmes peatuspunktis käsitleti kirjakohti pühakirjast. Mängu esimene punkt tõi laste sammud taas Kanepi kiriku suunas, kus neile räägiti Vana Testamendi lugu kuldvasika valamisest, kummardamisest ja sellega kaasnevast Jumala pahameelest ning kümne käsu järgi elamisest.
Teises peatuses said lapsed näha lühinäidendit prohvet Eelijast, kellele Jumal tasasel ja vagural moel julgustust pakkus. Eelija rolli mängis oskuslikult Räpina koguduse hingekarjane Urmas Nagel.
Kolmas peatuspunkt pakkus taas võimalust näha lühinäidendit. Seekord aga kadunud poja tagasitulekust. Rolle etendasid meisterlikult ja usutavalt külla tulnud misjonärid. Lapsed tõdesid, et Jumal on helde ja see annab põhjust rõõmustada ning miks mitte üheskoos pidutseda, nagu seda ka eespool nimetatud tähendamissõnas tehti.
Sisukad päevad lõpetas lõkketule ääres olemine ja üksteisele oma päevamuljetest rääkimine.
Lapsed saadeti õnnistusega koduteele laagrit kokkuvõtval lõpumissal Kanepi kirikus. Kohas, kus paljud kohtusid laagri esimesel päeval võhivõõrastena, aga viimasel päeval lahkuti juba sõpradena. Tänu olgu Jumalale armu ja õnnistuse eest!
Ave Mustimets,
Põlva koguduse pühapäevakooliõpetaja

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)