Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Praost Salumets: alati on lootust

08.09.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Uuenenud koosseisuga Võru praostkonna sinod kogunes Mehikoormas. Kätlin Liimets.

19. augustil võõrustas Lämmijärve ääres asuv Mehikoorma kogudus Võru praostkonna sinodi uut koosseisu. Peapiiskop Urmas Viilma külastas Mehikoormat esimest korda.

Praostkonna esinduskogu alustas oma 2020. aastat kokkuvõtvat kogunemist jumalateenistusega 29 liikmesannetajaga Mehikoorma koguduse pastoraadis. Jumalateenistus toimus agenda korra järgi. Praost Üllar Salumets ütles jutluses, juhtides tähelepanu Mehikoorma kiriku varemetele, et „alati on lootust. Meile lootusetu olukord pole kindlasti lootusetu Jumalale“.

See mõttearendus sobis hästi iseloomustama kogu 2020. aastat, mis jääb ajalukku kui üleilmse koroonapandeemia algusaasta, mil seni ülesehitatud elukorraldus tuli uue pilguga üle vaadata ja värsked lahendused leida. On hea, kui sellises olukorras on midagi, mis on igikestev ja püsiv. Nõnda on saanud Võru praostkonna 11 koguduse liikmed, seitse koguduseõpetajat, üks abiõpetaja, kaks vikaardiakonit ning 286 vabatahtlikku oma lootuse jätkuvalt suunata igavesele Jumalale.

Olulised valimised

Sinodipäeva sisse mahtusid lisaks koosolemise rõõmule ja tavapärasele ülevaatele mullusest aastast eelarve vastuvõtmine ja majandusaruande kinnitamine, peapiiskop Viilma piiskopkondade loomist tutvustav sõnavõtt ja kirikukogu uute saadikute valimine.

Kirikukogu saadikuteks valiti Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola, Kanepi koguduse õpetaja Margi Lail ja Võru koguduse sinodisaadik Hasso Ploomipuu. Asendusliikmeteks said Räpina koguduse õpetaja Urmas Nagel ning sinodisaadikud Aare Lepaste Põlvast ja Eimar Hallop Rõugest.

Ühiselt tervitati ka 2020. aasta veebruaris Põlva koguduse juures tööd alustanud misjonäridest abikaasasid Salome ja Olli Oleniust. Kohalviibinud Salome Olenius oli valmis enda peale võtma praostkonna lastetöö juhtimise ja Olli Olenius noortetöö. Eriti rõõmustas saadikuid noortetöö eest vastutava inimese leidmine, kuna see valdkond vajab hädasti uut hingamist. Hetkel on pidevalt toimiv noorterühm üksnes Põlva koguduses, mullu leeritatutest vaid 16 olid alla 26 aasta vanused ja juhtorganitesse kuulub vaid Räpina koguduses üks noor.

Hea aeg laulatusteks

Praostkonna, mille koguduste liikmete arv Võru- ja Põlvamaa elanikkonnast moodustas 22,8%, aastat iseloomustasid koroonapiirangutest tulenenud jumalateenistusliku elu kahanemine ja talituste arvu vähenemine ühe erandiga. Üllatuslikult kasvas laulatuste arv. „Oli aega kiriklikult laulatada, igas halvas asjas on ka midagi head,“ kommenteeris praost.

Liikmesannetajate arv langes 151 võrra. Kahanemistrend on kestnud aastaid ja ei saa väita, et see tulenes otseselt koroonakriisist. Kõige suuremat mõju avaldab suurte koguduste – Vastseliina, Urvaste, Räpina, Rõuge, Põlva – vähenemine. Väikesed kogudused on stabiilsed ja suuri muutusi ei ole.

Praost Salumets rõhutas ka hingehoiutöö tähtsust ja nentis, et ehkki piirangute mõjulkodukülastuste arv vähenes, on järjest enam hakatud märkama, et telefonikõne võib inimest oluliselt toetada.Siiski tõi ta esile ka 22 erapihi ning 42 pühitsemis- ja õnnistamistalituse toimumise praostkonnas. Viimastest 20 leidsid aset Rõuge koguduses.

Mure Petseri pärast

Koguduste esindajate sõnavõttudes jagati möödunud aasta tegemisi. Eriliselt jäi kõrva, et tervisekriisi tõttu on õnnetus olukorras Venemaa piiri taha jääva Petseri koguduse teenimine. Petseri koguduse sinodisaadik Tarmo Kriis väljendas ka õigustatud muret, et 19. septembril tähistatava Petseri koguduse 100. aastapäeva pidamine on raskendatud. Kindlasti väärivad edasi andmist ka 6. juulil kodupõlengu üle elanud Pindi koguduse õpetaja Argo Oleski tänusõnad kogu tema pere poolt kõigile, kes taastamistöid on annetuste või muu abiga toetanud.

Kokkuvõtvalt võib väita, et ehkki kroonviirusest tingitud piirangud võtsid mullu võimaluse paljudeks koguduste ja ka üldpraostkondlikeks ühistegevusteks (näiteks laulupäev), vaadatakse tulevikku helgema pilguga ja uue aasta plaane tehes oli tunda, et uuenenud koosseisuga Võru praostkonna sinodi moodustavad ristiinimesed, kes hoolivad kirikutööst ja on valmis panustama.

Kätlin Liimets

Võru praostkond

Praost Üllar Salumets

Abipraost Margit Lail

Annetajaliikmeid 2278 (–151), luterlasi elanikkonnast 22,8%

Keskmine liikmeannetus 43 eurot.

Ristiti 96 (–23) inimest

Leeritati 59 (–33) inimest

Laulatusi 26 (+4) 

Matuseid 305 (–17)

Teemad:

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)