Esileht » Pühapäevaks » Porvoo eestpalve »

Porvoo eestpalvekalender

29.09.2004 | | Rubriik: Porvoo eestpalve

Eestpalves on Norra kiriku Nidarose (Trondheim) piiskopkond ja selle piiskop Finn Wagle.

Palvetame selle eest, et kõik ristitud inimesed näeksid endid Jumala kaastöölisena.

Samuti on eestpalves Soome Evangeelne Luterlik Kirik ja selle Lapua piiskopkond ühes piiskop Jorma Laulajaga.

Palvetame selle eest, et perekondi ja abielusid puudutavate otsuste langetajad tooksid Jumala tahet täites rahu ja lepitust oma otsuste kaudu.

Palvetame ka Rootsi Kiriku Härnösandi piiskopkonna ja piiskop Tony Guldbrandzéni eest.

Palume, et nad leiaksid õige viisi juhtida oma liikmeid vaimulikult.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)