Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Poola saab naispastorid

03.11.2021 | | Rubriik: Kirikuelu

Hetk hääletuselt naiste pastoriks ordineerimise üle. Oma hääle annab diakon Halina Radacz. Luteranie.pl.

Poola luteri kirik hakkab peagi pastoriks ordineerima ka naisi.

Vastava otsuse tegi Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku sinod 16. oktoobril. Poolt hääletas 45 saadikut, vastu oli 13 ja erapooletuks jäi üks. Otsus jõustub järgmise aasta esimesest jaanuarist.

Poola luteri kiriku pea piiskop Jerzy Samiec avaldas Luterliku Maailmaliidu veebilehe järgi veendumust, et tehtud otsus kannab head vilja. Ta lisas, et on eriti õnnelik nende naiste üle, kes praegu teoloogiat õpivad. Kui varasemalt olevat mitmed naisteoloogid talle kurtnud, et ei näe kirikus endale kohta, siis nüüd seda enam öelda ei saa.

Teiselt poolt kutsus Samiec aga üles austama ka nende arvamust, kes tehtud otsust heaks ei kiida, sest tema sõnul on oluline säilitada kiriku ühtsust.

Naiste ordineerimise küsimus on olnud Poola luterlaste seas päevakorral juba üle 70 aasta. 1999. aastal said naised õiguse teenida kirikus diakonina. Naisdiakonite töökohustused on üldiselt samasugused kui pastoritel, kuid neil ei ole õigust kogudust juhtida ega piiskopiks kandideerida.

2008 leidis luteri kiriku sinodi teoloogiline ja usutunnistuslik komisjon, et naiste ordineerimiseks pastoriametisse pole teoloogilist laadi takistusi. Sinodi saadikute enamus hääletas esmakordselt naiste kirikuõpetajaks ordineerimise poolt juba 2016. aastal. Tookord jäi aga veel saavutamata kiriku põhikirja muutmiseks vajalik kahe kolmandiku häälteenamus.

Praeguse seisuga ordineerib naisi pastoriks 85% Luterliku Maailmaliidu 148 liikmeskirikust.

Rain Soosaar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)