Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Põlva vallakeskus sai viienda kooli

04.09.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Põlva Jakobi kooli I ja II klassi lapsed ning õpetaja Tiina Vasser aktusel Põlva Püha Neitsi Maarja kirikus. 2 x Anett Hallap

1. septembril, teadmistepäeval peeti Põlva Maarja kirikus kristliku Põlva Jakobi kooli avaaktus.

Protsessioonis tulid kirikusse lippude ja risti taga õpilased, vanemad, kooli- ja kirikuõpetajad ning piiskop Joel Luhamets.

Kooli pärast palvetati
Kool hakkab kahe klassiga tööle pastoraadi ärklikorrusel. I klassis asub õppima neli poissi, kelle klassiõpetaja on Urve Järg, ja II klassis seitse last (klassiõpetaja Tiina Vasser). Kuna tegu on Tartu luterliku Peetri kooli filiaaliga, lisanduvad nimekirja ka seni Tartus kirjas olnud kodusuunal õppijad, kes elavad väljaspool Tartut.
Piiskop tervitas ning õnnistas Tartu Peetri kooli direktori Tarvo Siilabergi poolt Jakobi koolile üle antud lipu. Oma sõnavõtus pöördus direktor päeva kõige tähtsamate poole: Jakobi kooli esimeste õpilaste poole. Kui poleks lapsi, poleks ka kooli. Peetri kooli alusväärtustest rääkides tõi ta esmalt esile hoolivust, koostööd ja kooskasvamist kogukonnakooliks. Tänatud sai ka kohalik omavalitsus toetuse eest.
Kõik lapsed koos vanematega kutsuti altari ette ja anti üle päevikud-raamatud ning punasepõhjaline kooli sümbolitega (võtmed, kukk ja raamat) vormimüts.
I klassi õpetaja Urve Järg väljendas küllap paljude kooli loomisega seotud inimeste mõtteid, kel oli usku ja lootust, et nende palvevastusena seistakse täna uue kooli lävel. „Tunnen suurt tänutunnet, et koolipere ja lastevanemad on mind usaldanud,“ ütles ta.
Kooli algatusrühma liikmete soov oli luua kogukondlikul koostööl ja kristlikul ilmavaatel rajanev kool, mis võimaldab õpilastel turvalises keskkonnas omandada väärt haridus käsikäes väärtusharidusega.

Hariduse kants
Õpetaja Toomas Nigola luges ette peapiiskop Urmas Viilma teadmistepäeva tervituskirja. Peapiiskop ütleb: „Me vajame hädasti sildu! Hoolimise ja armastuse sildu. Tähelepanu ja märkamise sildu. Andekspalumise ja andeksandmise sildu. Sildu, mis ühendavad erimeelsuste kaldaid, ületavad süüdistamiste ja sildistamiste kuristikke ning toovad inimesi kokku.“
Vallavanem Georg Pelisaar tundis rõõmu selle üle, et Põlva koolivõrk rikastub. Vallakeskuses on põhikool, gümnaasium, Roosi kool erivajadustega lastele, Johannese kool (tugineb Waldorfi pedagoogikale) ja nüüd lisandub kristlik erakool. Uhkust uue kooli üle praostkonnas väljendas ka Võru praostkonna abipraost Margit Lail.
Avaaktuse järel suunduti kirikust üle tee pastoraati, mille ärklikorrusel kool tööd alustab.
Koolinimedes on Põlvas nüüd põlistatud kaks Põlvamaalt pärit suurmeest: Eesti hariduse suurkuju Johannes Käis ja eestlaste rahvusliku liikumise üks juhte Jakob Hurt. Kohaliku Jakob Hurda seltsi poolt andis tervitusi üle Anar Ruubel ja kinkis kooliperele raamatu Jakob Hurdast.
Paikkond on ajalooliselt olnud tugev hariduskants. Pastor von Rothi algatusel asutati Kanepisse 1804 esimene kihelkonnakool (poistele). Põlvas põlistunud pastorite Schwartzide suguvõsast on Tallinna Toomkooli vilistlane Johann Georg Schwartz (1793–1874) eesti kultuurilukku läinud kui kooliraamatute üks koostaja.

Turvaline paik
17. sajandil Põlva Maarjaorgu ehitatud pastoraat on elanud üle igasuguseid aegu ja võime. 1997. aastast on hoone tänu toonasele Hoiupangale korda tehtud. Kümme aastat tagasi ehitas kogudus välja maja kolmanda korruse, kus nüüd alustaski tööd Jakobi kool.
12 aastat kogudust teeninud õpetaja Toomas Nigola tunneb uue kooli üle rahulolu, ehkki ütleb naerdes, et tal tuli loobuda oma avarast kabinetist ja kolida hoopis väiksemasse ruumi.
Kava kohaselt lisandub igal aastal Jakobi kooli uus klassitäis õppureid ning kool kasvab aegapidi täielikuks üheksaklassiliseks põhikooliks.
Eesti Kristlike Erakoolide Liidu teatel alustas uut õppeaastat Eestis kümme kristlikku kooli. Viimase uue tulijana Põlva Jakobi kool. Kristlikes koolides õpib sel õppeaastal kokku enam kui 1600 õpilast.
Sirje Semm

Põlva Jakobi kooli
I klassi õpilased
Sebastian-Markus Lass
Ken-Sander Maidla
Robin Mänd
Gregor Uibo

Pildigalerii:

jakobi kool_tort_päismik

Kaunistatud pidupäevatort.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)