Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Põlva maavalitsus on valmis õigeusu kirikule maade üleandmiseks

14.12.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Peipsi-äärne Beresje küla linnulennult. Internet

Valitsuse korraldusega 13. oktoobrist 2016 sai Põlva maavalitsus õiguse võõrandada ja anda ilma rahata üle Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) kolm kinnistut Mikitamäe vallas Beresje külas, et kirik saaks rajada sinna mungakloostri.

Kolme maatüki kogupindala on veidi üle 245 000 ruutmeetri ja nende turuväärtus on eksperthinnangute järgi 30 400 eurot. Kõigi kolme kinnistu sihtotstarve on praegu maatulundusmaa. Mikitamäe vald on kolm aastat tagasi EAÕK-le andnud Beresje külas üle 3000-ruutmeetrise kinnistu aadressiga Lukova tänav 5.
Kirikul on kavas rajada kloostri hoonestus olemasolevate hoonete perimeetrile ja laieneda maatükkidest suurimale Munga kinnistule, teised kaks krunti on mõeldud karjakasvatamiseks.

Avardab võimalusi
Valitsus on oma korralduses öelnud, et «kloostri rajamine Mikitamäe valda aktiviseerib sealset elanikkonda ja aitab hoida sealset elukeskkonda, kuna muudab piirkonna atraktiivsemaks. See omakorda annab võimaluse turismipiirkonna arenguks».
EAÕK kodulehel on kolm aastat tagasi meedias avaldatud kaks artiklit kloostri rajamisest. Seal ütleb metropoliit Stefanus, et tema hakkab kloostrisse munkasid otsima, kuna neid Eestis ei ole. Mungaelu esimene ülesanne on palvetamine, vaimulik elu ja Issanda teenimine. Elatist hakkavad mungad endale teenima tööga: nad hakkavad maad harima, loomi pidama. «Ettevõtmine on keeruline ja pikaajaline, kuid Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik tegutseb selle nimel, et Setumaa ja kogu kiriku ootusi täita. Kloostri rajamine võtab aega ja seda tehakse tasapisi Jumala abiga,» vahendatakse metropoliidi sõnu.
Kolme aastaga ei ole kloostri rajamine Setumaale edenenud. Tulevikukavade kohta EAÕK vastust ei anna. Eesti Kiriku järelepärimisele saime vastuse, et «kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanuse korraldusel EAÕK praeguses kirikusiseses korralduslikus faasis Beresje mungakloostri arendamisega seonduvat ajakirjanduses täiendavalt ei tutvusta».

Tehing lükkus edasi
Põlva maavalitsuse eelinfo kohaselt pidi 2. detsembril toimuma notari juures riigi kinnistute tasuta üleandmine EAÕK-le, kuid see lükkus edasi. EAÕK kantsleri Martin Tooni sõnul jäi kiriku ja Põlva maavalitsuse vahel notariaalne leping sõlmimata, sest «paaris punktis jäi teksti võimalik muutmine ja täiendamine lõpetamata» ning tehingu tõestamine lükkub pisut edasi. «Tegemist oli pooltevahelise tavapärase läbirääkimisprotsessiga lepingu lõplikus sõnastuses kokkuleppimiseks, millega päris lõpuni valmis ei jõutud,» selgitab kantsler.
«Meil oli tõesti lootus, et saame riigimaade üleandmisega ühele poole juba detsembri algul, kuid notarilt tuli leping ülevaatamiseks üsna viimasel hetkel ja kirikuvalitsusel on tarvis teha ka vajalikud kooskõlastused. See on täiesti mõistetav soov nende poolt,» sõnas Põlva maavanem Igor Taro.
«Kuna lugu on piisavalt pikale veninud, siis näeksin hea meelega selle lahenduse peatset saabumist. Kirikul polnud objektiivsetel põhjustel võimalik kloostri rajamisega algust teha, sest maade eraldamise protsess oli takerdunud ja nüüd on see valitsuse otsusega võimalik. Beresje küla kogukonna suur soov oli anda kirikule võimalus arendustegevuseks ja sellest lähtuvalt olen ka ise selle algatuse suhtes toetaval seisukohal,» ütleb Taro
Saaremaal Pihtla vallas Reo külas tegutseb praegu EAÕK nunnakloostri alge ehk skiita. Kümmekond aastat tagasi kavandati mungakloostri rajamist Haanja valda Plaani kiriku juurde. Toona teenis seal preester Rafael Hinrikus, kes nüüd on aastaid elanud välismaal. Mungakloostrini Beresje külas on käia veel pikk tee.
Sirje Semm

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)