Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Põhjanaabrite toetus misjonitöös

12.10.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Kari Tynkkynen, Sakari Seppälä ja Pia Ruotsala on meie põhjanaabritest kaasteelised, kes teenivad Eestis. Pildil vahetavad nad mõtteid augustikuisel missiol Haapsalus. Mari Paenurm
Peapiiskop Andres Põder kohtus EELK Misjonikeskuse ja Soome Misjoniseltsi esindajatega.

Soome Misjoniselts (Suomen Lähetysseura) on Soome luterliku kiriku juures tegutsev misjoniorganisatsioon, mis loodi juba 1859. aastal ning kes saadab misjonäre enam kui 30 maale.
Eestis on selle organisatsiooni kaudu praegu tegutsemas Titta Marita Hämäläinen (LNÜ), Pia ja Tero Ruotsala (Tallinna Jaani), hulk häid kaastöölisi on olnud teisigi. Üldse tegutseb EELKs praegu 15 välismisjonäri.
Seekordsel kokkusaamisel vaadati üle 2003. aastast kehtiv kahepoolne koostööleping. Soomlased on valmis võtma ka eestlasi oma misjoniteemalistele kursustele.
Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru, kes ise taolisel koolitusel käinud, on selle taseme ning pakutavate teadmiste ja praktikaga väga rahul.
Misjonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel tõi välja arutelu, mis puudutas diakoonia ja misjoni vahekorda. «Soomlaste sõnum meie jaoks oli ka palve sõnastada meiepoolsed misjonitöö vajadused ja ootused. Arutlesime, kuidas diakoonia, mis praegu Soomes esiplaanil, suhestub misjoniga. Tõdesime, et arusaam diakoonia kuulumisest olemuslikult misjonitöö juurde on mõlemale poolele oluline.»
Ühises ringis vaadati üle ka alanud noorte piibli- ja misjonikursusega seonduv (toimub kord kuus kuni maini Talu laagrikeskuses) ning arutleti misjoloogide koolitamise ja neile õpinguteks vajaliku stipendiumi leidmise võimaluste üle.
Soome poolt võtsid seekordsest arutelust osa Soome Misjoniseltsi väliskomisjoni esimees Rolf Steffansson ja Heikki Hilvo, kes on mitme maa misjonitoimkonna juhiks.
Mari Paenurm

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)