Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Pille Valk

27.05.2009 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 Pille Valk, – õpetaja, ajaloolane ja teoloog,- on sündinud 21. detsembril 1959. Pärast ajaloolase ja õpetaja cum laude diplomi saamist Tartu ülikoolist töötas ta Kehra keskkoolis ajaloo ja kunstiajaloo õpetajana. 1990. aastast töötab Tartu ülikoolis. 1995 kaitses TÜ ajaloo osakonnas Eesti kooli usuõpetuse ajalugu käsitleva uurimuse põhjal magistritöö.
Pille Valgu 1990 Soomes alanud teoloogiaõpingud tipnesid 2003. a teoloogiadoktori dissertatsiooni kaitsmisega TÜ usuteaduskonnas. Tema doktoritöö teemaks oli Eesti sekulaarsesse kooli sobiva religiooniõpetuse mudeli aluste väljatöötamine. Selles töös esitatud kontekstuaalse analüüsi mudel religiooniõpetuse arendamiseks on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu.
Aastatel 2006–2009 osales Pille Valk esimeses Euroopa Liidu poolt rahastatavas religiooniõpetusega seotud rahvusvahelises uurimisprojektis «Religioon ja haridus», mille raames ta kureeris kaheksas Euroopa riigis läbiviidud võrdlevat kvantitatiivset uuringut teismeliste suhtumisest religiooni nende elus, koolis ja ühiskonnas.  
Pille Valk on andnud olulise panuse religiooniõpetuse õpetajate ettevalmistamisse, luues vastava õppekava TÜ usuteaduskonnas. 1991. aastast on ta olnud seotud ka religioonipedagoogika õppesuuna arendamisega EELK Usuteaduse Instituudis, olles aastaid UI pedagoogilise osakonna juhataja ning kirikuajaloo ja hiljem religioonipedagoogika dotsent.
Oma õppejõutöös nii TÜ usuteaduskonnas, UIs kui ka teistes Eesti kõrgkoolides ning Helsingi ülikoolis on Pille Valk püüdnud olla sillaehitajaks ajaloo, kultuuriloo ja religiooni vahel; seda eriti paljude üliõpilaste usukaugust ja eelteadmiste tagasihoidlikkust silmas pidades.
Pille Valgu töös on eriline koht kuulunud pühapäevakoolile. Ta oli EELK Pühapäevakooliühenduse asutajaliige ja kuulus selle ühenduse juhatusse 15 aastat. Viimastel aastatel on ta olnud ajakirja Kristlik Kasvatus vastutav toimetaja.
Pille Valk on kahe raamatu ja rohkem kui 40 teadusartikli autor ning on koostanud ja toimetanud viis religioonipedagoogika ja väärtuskasvatuse alast artiklikogumikku. Ta on mitmete kodumaiste ja rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide liige.
Pille Valgu peres on suureks kasvanud kolm last; nüüdseks on ta kolme lapselapse rõõmus vanaema.
Palju õnne EELK Teeneteristi II järgu ordeni puhul!

Kaido Soom

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)