Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Pille Valgu stipendium läks Võrumaale

29.01.2020 | | Rubriik: Ühiskond

Merit Süvingut õnnitleti stipendiumi pälvimise puhul Tartu luterlikus Peetri koolis. Olga Schihalejev

Tänavuse Tartu luterliku Peetri kooli (TLPK) välja antava Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis Võru gümnaasiumi ja Parksepa keskkooli usundiõpetaja Merit Süving.

Stipendiaadi pidulik õnnitlemine toimus 13. jaanuaril TLPKs ja pärast seda ka TÜ usuteaduskonna nõukogu koosolekul. Merit Süving (41) on põhihariduselt kunstiõpetaja, ent osalenud ka TÜ usuteaduskonnas kaheaastasel usundiõpetajate ümberõppe koolitusel ja õpetab usundiõpetust alates 2005. aastast.
Stipendiumikomisjoni hinnangul kõneles Süvingu kasuks mitu argumenti. „Esiteks pikaajaline kogemus usundiõpetajana ja õpetamine mitmes koolis. Teiseks oli ta teinud stipendiumi kasutamiseks põhjendatud otsuse ja on valmis jagama oma kogemust teiste õpetajatega,“ jagas komisjoni liige, religioonipedagoogika dotsent dr Olga Schihalejev ja lisas, tunnustades Meritit kunagise õppejõuna: „Meritit iseloomustab hästi loov lähenemine õpetamisel ja õpilaste innustamine nendega suhtlemisel. Tema õpilased on osalenud usundiõpetuse vabariiklikul olümpiaadil ja jõudnud ka usuteaduskonna üliõpilasteks.“
Merit Süving, kes õpetab Võru gümnaasiumis õppeaastas kolm usundiõpetuse kursust ja Parksepa keskkoolis kaks kursust, ütleb, et õpilased on usunditest väga huvitatud. „Maailm muutub, ja ka õpetajal on pidevalt vaja juurde õppida. Sellega, mis Eestis toimub, olen kursis, ent muu maailma olukorraga mitte nii väga,“ sõnas Merit, rõõmustades, et tänu stipendiumile saab ta end välismaal täiendada.
Stipendiumi kasutab ta 1.–3. juunini Inglismaal Yorkis teaduskonverentsil „Spirituaalsus hariduses, teaduses ja praktikas“ osaledes.
Ajaloolasest teoloogiadoktori ja religioonipedagoogika dotsendi Pille Valgu (1959–2009) nimeline stipendiumifond moodustub TLPK eelarvelisest rahastusest ja annetustest. Stipendiumi eesmärk on toetada religioonipedagoogika üliõpilaste, usuõpetuse ja usundiõpetuse õpetajate ning religioonipedagoogika valdkonnaga tegelevate teiste ainete õpetajate erialast enesetäiendamist ja õpirännet.
Stipendiumi suurus on 750 eurot ja see antakse välja Pille Valgu sünniaastapäevaks, 21. detsembriks. Stipendiumikomisjoni kuuluvad TLPK direktor, TLPK lasteaia, TLPK põhikooli ja Tartu ülikooli usuteaduskonna esindajad.
Kätlin Liimets

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)