Esileht » Uudis » Uudised »

Pilistveres peeti põnevat noortelaagrit

27.04.2010 | | Rubriik: Uudised

 Nädalavahetusel pidasid Viljandi praostkonna Pilistvere ja Põltsamaa koguduse noored varakevadist ühist laagrit.
Lisaks koosolemisele jagasid päevadesse mõtlemisainet ja tegevust ka laste- ja noorsootöö ühenduse inimesed eesotsas selle juhi Eha Kraftiga (fotol), samuti pakkus palju kõne- ja mõtlemisainet kohtumine endise politseiametniku, nüüdse kirjaniku Andres Anveltiga, kes kõneles kirminaalsest allakäigutrepist ning näitas ka uue filmi «Punane elavhõbe» eksklusiivsemaid lõike. Laupäeva õhtul esinesid muusikalise osaga vennad Reinarud.
Pilistvere koguduse diakoni Hermann Kalmuse sõnul on hea, kui noortega kirikus arvestatakse ja tegeldakse. «Selles osas on kujunevad sotsiaalsed võrgustikud kahtlemata noore rahva jaoks olulised.» Samas tõdes vaimulik, et noorte puhul ei saa kunagi loota, et see töölõik oleks igikestvalt stabiilne, sest noored on oma valikutes ebakindlad ja muutlikud ning leiavad enda jaoks ka uusi proovikive.
LNÜ tegevjuhi Eha Krafti sõnul on struktuuri- ja strateegia­muudatused EELK noorsootöös tekitanud kogudustes ja vaimulike seas hulgaliselt küsimusi, noored ise on uute ideedega kergemini kaasa läinud. Praegu luuakse uut kirstlikku noorsoo-organisatsiooni ning eri kohtumistel viiakse läbi ka SWOT-analüüsil põhinev rühmatöö.
Oluline, mis tuli ka Pilistveres välja, on see, et rohkem on tarvis jagada infot ja üksteist usaldada.  Ehkki ajal, mil liitumine noorteorganistasioo­niga ei pruugi kuigi popp tun­du­da, nähakse selles ka hulga ühistöö võimalusi. «Kristlik noor­­soo­töö areneb ikka kogudustega käsikäes ja nemad võivad arvestada näiteks meie pakutavate inimeste, ideede, kogemuste, suhetega.
Kokkuvõttes oleme ju väljas ühise asja eest – me toetame noorte kristlaste arengut,» lisas Kraft. «Ma usun, et noorsootöö arenguplaanide koostamisel tuleb teha eri osapooltel veel hulk selgitustööd ja kuulata ära, mis teistel on öelda,» võttis Kraft kokku.
Mari Paenurm

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)