Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Piiskoplikus nõukogus arutleti seadusloome üle

24.09.2014 | | Rubriik: Uudised

Piiskopliku nõukogu koosolekul 16. septembril toimus elav diskussioon vaimuliku käitumisjuhendi üle.

Käitumisjuhendis tekitas enim emotsioone eelnõus vaimulikele välja pakutud keeld kuuluda poliitilistesse parteidesse. Otsustati käsitleda eelnõu tulevikus edasi ja selleks määrati komisjon järgmises koosseisus: Tiit Salumäe, Marko Tiitus, Urmas Viilma. Komisjonile esitavad piiskopliku nõukogu liikmed oma parandusettepanekud.
Arutleti järgmise aasta kirikukalendri teemat ja kuna tegu on Maarjamaa teema-aastaga, siis määrati 2015. aasta juhtsõnaks EELKs «Tema ema Maarja ütles: «Mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!» Jh 2:5».
Peapiiskop Andres Põder andis ülevaate riikliku seadusloomega seotud probleemidest (karistusseadustiku, muinsuskaitseseaduse muutmise ja kooseluseaduse eelnõu). Kooseluseadusele on andnud oma eitava hinnangu Eesti Kirikute Nõukogu ja luterlik kirik on sellele samuti alla kirjutanud. Luterlik kirik on oma seisukohad andnud karistusseadustiku suhtes ja praegu tegeldakse arvamuste kogumisega muinsuskaitseseaduse kohta.
Arutati seadusandluse muudatusi, mis seonduvad isikliku sõiduki töösõitudeks kasutamisega. Kirikud on osalenud ka seadusloome protsessis ja seda ka Eesti Kirikute Nõukogu kaudu. Samas on sellega raskusi, sest see on väga töömahukas. Leiti, et tulevikus tuleks teha koolitusi koguduse töötegijatele. Oluline on seaduskuulekus ja mitte vastuollu minek 10 käsuga.
Samuti andis peapiiskop ülevaate uue peapiiskopi ametisseseadmise ettevalmistamise käigust. Uue peapiiskopi ametisse seadja küünlapäeval 2015 peaks olema kõige vanem EELK piiskop, seega Einar Soone. Teda assisteerivad teised EELK piiskopid Andres Põder ja Andres Taul.
Kaido Soom

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)