Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Piiskop Andres Taul andis üle Välis-Eesti piiskopkonna juhtimise

12.04.2017 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Piiskop Andres Taul 80. sünnipäeval 2016 a. augustis kogudust õnnistamas.

1. aprillil läks Välis-Eesti piiskop Andres Taul emerituuri ning andis piiskopkonna juhtimise üle peapiiskop Urmas Viilmale.

3. aprillil toimus Torontos Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi koosolek, millest võttis osa ka peapiiskop Urmas Viilma, kes koosoleku alguses tänas emeriitpiiskop Andres Tauli pikaajalise ustava teenistuse eest eestlaste vaimulikul teenimisel ning andis üle EELK elutööpreemia.
Koos konsistooriumi liikmetega arutati seda, kuidas korraldada piiskopkonna edasist tegevust ja kuidas hoolitseda koguduste vaimuliku teenimise eest ka kaugemas tulevikus.
Soovist pensionile siirduda teatas Andres Taul 10. märtsil peapiiskop Viilmale saadetud kirjas. „Eelmisel suvel täitus mul 80 eluaastat ja uskusin endas olevat jõudu ja tervist EELK Välis-Eesti piiskopkonna piiskopi ametis jätkamiseks. Viimaste kuude jooksul on minu jõud nõrgenenud ja vanus teeb oma töö. Seepärast soovin pikast ja õnnistusrikkast kirikutööst eestlaste vaimulikul teenimisel jääda väljateenitud puhkusele ning annan EELK Välis-Eesti piiskopkonna juhtimise ja Toronto konsistooriumi presidendi ülesanded üle EELK peapiiskop Urmas Viilmale.“
EELK kirikuseadustikku täiendati 2015. a kirikukogu istungil EELK diasporaatöö mõistega. EELKs koordineerib diasporaatööd piiskop Tiit Salumäe, kes kuulub ka Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi.
Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär praost Mart Salumäe hindab seadusemuudatust oluliseks sammuks:
„See lõi kunagise pagulaskiriku ja Välis-Eesti piiskopkonna kogudustele õigusliku aluse ja võimaluse astuda vastava lepingu alusel EELK kanoonilisse osadusse. Samas ei sea see neile kogudustele takistusi oma senise tegevuse ja praktika jätkamiseks senisel viisil ning oma asukohamaa seadustele ja reeglitele vastavas korras. Küll aga annab selline kokkulepe kogudustele kindlustunde, et nende vaimuliku teenimise korraldamisel on EELK neile toeks.“
Välis-Eesti piiskopkond moodustus pärast eesti pagulaste poolt eksiilis asutatud iseseisva Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) ühinemist luteri kirikuga Eestis 2010. aastal.
Sirje Semm

Emeriitpiiskop Andres Taul
Andres Taul on sündinud 11. augustil 1936. aastal Tartus. 1944. aastal emigreerus perekond Saksamaale. Vaimuliku Jaak Tauli perre sündinud Andres Tauli teoloogiaharidus on põhjalik ja mitmekülgne: õppinud Saksamaal, Inglismaal ja USAs. Magistrikraadi sai ta 1964. aastal Oxfordis ja doktorikraadi 1996. a Concordia Luterlikus Seminaris. E.E.L.K. peapiiskop Johan Kõpp ordineeris Andres Tauli õpetajaks 30. juulil 1961.
Andres Taul on teeninud eesti kogudusi Inglismaal, USAs ja Kanadas. Aastail 1980–1990 töötas ta Torontos E.E.L.K. Usuteadusliku Instituudi lektorina, korraldades palju aastaid õppeasutuse tööd. 2007. aastal valiti dr Andres Taul E.E.L.K. peapiiskopiks. Peapiiskopina oli ta oma eesmärgiks seadnud Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühendamise üheks luterlikuks kirikuks. 2010. aastal kirjutatigi Tallinnas ja hiljem Torontos alla ühinemise hea tahte leping kahe toonase peapiiskopi Andres Põderi ja Andres Tauli poolt.
Andres Taulil on suured teened Tartu ülikooli usuteaduskonna arendamisel. Ta oli 1991. a taasavatud usuteaduskonna esimene külalisõppejõud, kes pidas ka teaduskonna avaloengu. Huvitav fakt on see, et viimased loengud enne ülikooli usuteaduskonna sulgemist 1940. aastal pidas tema isa Jaak Taul. Andres Taul on ka Tartu ülikooli koguduse taastamise mõtte algataja. 1995. aastal kogudus taastati ja samal aastal nimetati ta ülikooli kaplaniks. Tartu ülikool on nimetanud ta 2009. a audoktoriks.
2002. aastal anti Andres Taulile Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk, 2007. aastal EELK Teeneteristi I järgu orden.

Andres Taul perekonna keskel. 2 x Peeter Põldre

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. (Ps 98:1)