Esileht » Uudis » Esileht »

Piiranguid on osaliselt leevendatud

13.05.2020 | | Rubriik: Esileht

5. mail valitsuse istungil kiideti heaks otsus, millega lubati eritingimustel taas pidama hakata jumalateenistusi.

Alates 10. maist on eritingimusi järgides lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema 2 + 2 reegli järgimine ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja üldkasutatavate pindade desinfitseerimine.

Rahvastikuminister Riina Solman on otsust selgitanud kirikutele saadetud kirjas. Piirangu kaotamine seab eelkõige koguduste juhatustele ja vaimulikele, aga samuti kirikuvalitsustele vastutuse, et pühakodades oleks tagatud kõik meetmed, mis on vajalikud nakkuse leviku tõkestamiseks. 

Tuleb hoida siseruumides ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Seega tuleb kogudustes hästi läbi mõelda kõik tegevused, kuidas taas teenistusi jätkates kaitsta koguduseliikmete ja teiste pühakodasid külastavate inimeste tervist, st et kui pühakodades ei ole võimalik koguduseliikmete vahemaad reguleerida paigaldatavate toolidega, siis leitaks võimalus märgistada pinkidel istekohad (2 m vahekaugus) ja/või paigalda nähtavale kohale vastavad juhised.

Vaimulikel soovitatakse julgustada koguduseliikmeid kandma isikukaitsevahendina näomaski ning vältima füüsilisi kontakte jumalateenistuste käigus.

Vaatamata jumalateenistuste osas kehtinud piirangu lõppemisele kehtivad piirangud inimestele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus. Nad ei tohi diagnoosimisest kuni tervenemiseni kodust lahkuda; see piirang kehtib ka samas elukohas püsivalt viibivatele inimestele.

Seoses jumalateenistusliku elu taastumisega ühes ametitalituste ja teiste kirikus toimuvate sündmustega koostas EELK konsistoorium uued juhised edasiseks kiriklikuks tegevuseks leevendatud meetmete tingimustes. Korralduse on allkirjastanud peapiiskop 6. mail. Urmas Viilma juhib korralduses tähelepanu armulaua jagamise korraldamisele: „Armulaua jagamine tuleb viia läbi oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega, või jagades armulauda ühel kujul (una specie), oblaati inimesele käele või otse keelele asetades; armulauale tulijatele tuleb luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks.“ 

Korralduses on üksikasjalikud käitumisjuhised. Näiteks see, et kirikus või teistes koguduse siseruumides tuleb nähtavale kohale sissepääsu juurde paigutada info maksimaalse lubatud inimeste arvuga ja takistada arvu täitumisel uute inimeste sisenemine. Üldkasutatavad pinnad ja esemed (pingid, lauluraamatud jne) tuleb enne iga jumalateenistust või talitust desinfitseerida.

Praegust olukorda tuleb käsitleda ka pikemas ajalises vaates, sest selle viiruse põhjustatud uue tegelikkusega tuleb meil õppida koos elama. 

Eesti Kirik

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)