Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Piibliseltsi jõulutervitus

18.12.2013 | | Rubriik: Teated

piiblimarkPiiblis on korduvalt rõhutatud pärandi tähtsust ja tuletatud meelde, et sündinud asjadest tuleb ka järeltulevatele põlvedele rääkida. Piibliseltsi kahe sajandi pikkune tegevus ei ole mitte ainult eesõigus, vaid ka vastutus ja kohustus tulevaste põlvede ees, et jumalasõna tõlkimine ja levitamine ei lõpeks. Homsesse kanduvat pärandit loome täna.
Armsad piibliseltsi toetajad! Oleme südamest tänulikud, et olete piiblitööle mitmel viisil kaasa aidanud nii oma annetuste kui ka eestpalvetega. Tänu teie toetusele andis juubeliaasta võimaluse tutvustada piiblitööd paljudele inimestele.
Soovime jõulurahu ja õnnistatud 2014. aastat!
* * *
Piibliviktoriini 11. detsembri küsimuse vastus on: Sara elas 127 ja Aabraham 175 aastat vanaks (1Ms 23:1;25:7). Toimetusse laekus 14 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Helmut Mõtsnik.
Täname kõiki vastajaid, eriti Ester Suurkuuske, Aino Ehalat, Vello Niilot, Vaike Särakit, Marju ja Villu Käod, kes on vastanud kõigile küsimustele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)