Esileht » Uudis » Uudised »

Piiblikursuse kaudu jumalariigi tööle

27.09.2017 | | Rubriik: Uudised

Õpetaja Andrus Mõttus noorte piibli- ja misjonikursuse seminari juhtimas.
Rain Soosaar

Juba seitsmendat korda alustas tegevust EELK noorte piibli- ja misjonikursus. Viimastel aastatel on saadud kokku Põltsamaal.

Osalema oodatakse selliseid noori vanuses 18–30 aastat, kellel põhiteadmised usust on juba olemas, kuid kes igatsevad paremini tundma õppida Piiblit ja Jumalat. Kursus toimub nädalavahetustel kord kuus reede õhtust pühapäeva õhtuni. Kavas on üheksa kokkusaamist. Vahepealsel ajal tuleb kursuslastel teha ka kodutöid ning kursuse lõpus läbida kogudusetöö praktika.

Praktiline sisu
Mis toob noori taolisele kursusele? Üks tänavustest kursuslastest Laura Tähemaa Pilistvere kogudusest kinnitab, et seoses aktiivse osavõtmisega koguduseelust on teda juba varemgi kursusele kutsutud. Sel aastal saabus äratundmine, et nüüd on õige aeg. Tähemaa loodab saada siit tõuget vaimulikuks kasvamiseks ning õppida Piiblit paremini lahti mõtestama. Saadud teadmisi kavatseb ta rakendada nii enda elus kui kogudusetöös.
Kursuse koordinaator Titta Hämäläinen EELK laste- ja noorsootöö ühendusest selgitab, et osavõtjad ongi sageli juba varasemalt koguduse töötegijad. Siiani on kursuse läbinud umbes sada noort, kellest pooled tänini ühel või teisel viisil jumalariigi töös tegevad on.
Üks kunagisi kursuslasi Kristo Hüdsi astus sel aastal näiteks pastoraalseminari, et valmistuda preestrikutseks. Ent nagu Hämäläinen rõhutab, on oluline, et vaimulike kõrval oskaksid ja julgeksid ka tavalised koguduseliikmed oma usust teistele rääkida. Ei söanda ju paljud oma küsimustega kohe kirikuõpetaja poole pöörduda, vaid eelistavad usuasjades kõigepealt aru pärida oma töökaaslastelt, sõpradelt ja tuttavatelt. Põltsamaa kursuse kaudu saavad aga just tavalised koguduseliikmed teadmisi ja julgustust evangeeliumi kuulutamises kaasalöömiseks.
Tänavune kursus algas 15. septembril kutsumuse teemale pühendatud kokkusaamisega. Põltsamaale oli seekord kogunenud kahjuks küll ainult neli kursuslast, kellele lisandus viis organiseerimistoimkonna liiget. Seminarid, mida Eesti Kiriku reporter külastas, ei meenutanud aga sugugi tavapäraseid koolitusi. Pigem seisnesid need vabas vormis kogemuste jagamises oma usuteest ning kiriku töötegijana tegutsemisest.

Jumal kutsub tavalisi inimesi
Seminarides kõnelejate taust oli erinev. Titta Hämäläinen näiteks on ristitud imikuna ning sai esimesed usualased teadmised kodust ja koolist, nagu see põhjanaabrite pool tavaline on. Seekordse kokkusaamise peaesineja, Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus puutus kiriku ja kristlusega esmakordselt lähemalt kokku aga alles noorukieas.
Kuid mõlemast loost jäi kõlama tõdemus, et jumalariigi tööle kutsutakse täiesti tavalisi inimesi. Ei Hämäläinen ega Mõttus poleks kunagi arvanud, et nad kirikus tööle asuvad, sest ei uskunud endil olevat selleks vajalikke erilisi võimeid ega isiksuseomadusi. Alles tagantjärele on nad aru saanud, kuidas Jumal neid läbi aastate kannatlikult juhtinud ja tulevasteks ülesanneteks ette valmistanud on. Mõlemad said jagada oma meenutusi sellestki, kuidas kõhkluste aegadel Jumal neile erilisel viisil oma lähedalolekust märku on andnud.
Pärast seminari arutleti räägitu üle väikerühmades. Lisaks olid kursusel Titta Hämäläise sõnul kavas palvused ning mitmesugused arutelud ja harjutused Piibli paremaks mõistmiseks. Pühapäeval teenisid osavõtjad Põltsamaa kirikus kaasa jumalateenistusel. Eriti õnnistusrikkaks osutus korraldaja hinnangul aga oma lugude jutustamine kaaskursuslastele: „See oli hea viis omavahel tutvumiseks. Ja oluline asi oli ka hea osadus, mis meil tekkis.“
Hämäläinen lisab, et ka tä­navuse kursusega on veel võimalik liituda. Selleks tuleks 5. oktoobriks saata lühike enesetutvustus aadressile titta.hamalainen@eelk.ee ning hankida soovituskiri oma koguduse vaimulikult.
Põltsamaal nähtu ja kuuldu põhjal on aga ka kogudustel põhjust oma noortele kursusest osavõtmist soovitada. Näib nimelt, et seeläbi saavad mõnedki neist oskusi ja julgustust kaasalöömiseks jumalariigi töös. Pühendunud ilmiktöötegijate olemasolu võib aga osutuda koguduse edasikestmise ja kasvamise seisukohast küllaltki oluliseks teguriks.
Rain Soosaar

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)