Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Piiblikursus Põltsamaal avardab silmaringi

02.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Õpetaja Markus Haamer arutleb kursusel osalejatega selle üle, mil­list Piibli osa lugeda järgmiseks korraks. Kaido Soom.

EELK misjonikeskuse piib­li­kur­susi on Põltsamaal kor­ral­datud juba kuus aastat. 

Augusti lõpul kogunes 14-liik­me­line grupp taas Põltsamaa pas­to­raati, et arutleda sedapuhku ju­malateenistuse üle. Osalejaid oli kogudustest üle Eesti. Põlt­samaa kogu­du­se õpetaja Mar­kus Haa­me­ri sõnul oli koha valik põh­jendatud sellega, et Kesk-Eestisse saab kõikjalt tulla. Kogudusel on ka olemas oma ruumid osalejate majutamiseks ja toitlustamiseks. 

Praegu käimas olev kursus al­gas jaanuaris, kohtutakse ühek­sa korda ning kursuse lõpp on detsembri alguses. Iga kord tullakse kokku kaheks päevaks. Osalejad saavad õppida olulisi süstemaatilisi õpetusi nii Piiblist kui kirikuelust. Need üldteadmised peaksid aitama lõpetanutel teenida meie maad ja rahvast ning kirikut. Päris mitmed lõpetajad on läinud edasi vaimuliku kutset oman­dama. Tegu on kõigile avatud kur­susega. Kursusel on olnud nii erinevate konfessioonide liik­meid kui ka mittekristlasi, ke­da huvitab kristlus. 

Kursusel osalev Kai Ro­hu­mäe Rakverest ütleb, et koo­li­tusele tõi teda huvi saa­da rohkem tea­da Piiblist. Ko­guduse sekre­tä­ri ametis ol­les on sellest ka­su. Info koo­lituse kohta sai ta ko­gu­duseliikmetelt, kes käisid ju­ba varem koolitustel ja selle kohta ainult kiidusõnu jagasid. 

Siim Kallas Rooslepalt leiab, et kodus Piibli lugemisest on vähe ja koolitus annab alu­se, millelt edasi minna. And­ra Kirna, kes kuulub Risti ko­gudusse, osaleb juba teist aas­tat järjest, sest koolitusel on põnev, hea seltskond, siin saab targemaks ja paremaks. Re­porteriametis on tal koo­litusest kasu suhtlusel kirikuga ja kiriku teemadest kirjutamisel ajalehes Vooremaa. 

Bivian Rahumägi Juuru ko­gudusest leiab, et kirjakohti se­letatakse väga hästi lahti ja nii muutub tekst elavaks ning see­läbi saab kõik mõistetavaks. Kaupo Pent Juurust lisab, et koolitus on väga suurel mää­ral silmaringi avardav ja loengu­pidajad on olnud üle ootuste heal tasemel nagu ka koolitusel osa­lejad. 

Järgmine kursus algab jaa­nuaris, sinna saab end re­gist­reerida õpetaja Markus Haa­­meri juures Põltsamaa ko­gu­duses. 

Kaido Soom

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)