Piibel maailmas, 2

10.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Ühine piiblitöö
Maailmas räägitakse umbes 7000 keelt. 2007. aasta lõpu seisuga on Piiblit tervikuna võimalik lugeda 438 keeles. See teeb keelte koguarvust 6%.

Meie kuulume sellesse õnnistatud vähemusse juba alates 1739. aastast. Soomlased said emakeelse Piibli 1642. Kõikidel meie sugulasrahvastel pole nii hästi läinud. Siiski said ainuüksi 2007. aastal vepslased emakeelse Uue Testamendi, udmurdid Iiobi raamatu, komid Johannese evangeeliumi, handid ja mansid väljavõtteid Luuka evangeeliumist ning karjalased Matteuse evangeeliumi. Nende väljaannete ilmumise taga on Soome Piibliselts, kuid kindlasti mitte üksi.
Parima tulemuse nimel
Piibli levitamine on töö- ja ressursimahukas ettevõtmine ning rahvuslikud piibliseltsid töötavad partnerluses erinevate kirikute ning kristlike organisatsioonidega. Tõlkimine toimub keeleinimeste ja Piibli asjatundjate koostöös.
Mai alguses peetakse Ühinenud Piibliseltside (UBS) palvepäeva, et tähistada 19. sajandi algul tekkima hakanud rahvuslike piibliseltside koondumist 1946. aasta 9. mail selleks, et aidata inimesed Jumala sõnaga kontakti võimalikult laiaulatuslikult, tõhusalt ja otstarbekalt. Tänaseks ühendab Ühinenud Piibliseltsid üle 140 rahvusliku seltsi, Eesti Piibliselts nende seas.
Ühinenud Piibliseltsid on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2010 peaks emakeelne Piibel olema saadaval keeltes, mille kõnelejaid on vähemalt 500 000. Uus Testament peaks olema keeltes, mida räägib 250 000 inimest. Kui mingi keel on emakeeleks vähemalt 100 000 inimesele, peab selles keeles olema saadaval vähemalt üks raamat Piiblist. Praegu on Ühinenud Piibliseltsidel käsil üle 500 tõlkeprojekti kogu maailmas.
2007. aasta lõpuks oli vähemalt üks Piibli raamat olemas 2454 keeles. Statistika ei suuda edasi anda vabastavat rõõmu, kui keegi võtab esimest korda kätte emakeelse jumalasõna ja avastab, et Jumal räägib nagu ta ise.
Mäestikurahvas Boliivias
Jumala selliselt ilmnev hool annab tulevikulootuse, mida on värskelt võimalik kogeda umbes 24 000 põhjaketšua keele kõnelejal Boliivias. 2008. aasta algul toimusid mäestikulinnas Chumas pidustused põhjaketšuakeelse Uue Testamendi ilmumise puhul.
«Jumala sõna ilmutab meile tõde. Selle abil võime oma maad üles ehitada selliselt, et enam ei tehta inimeste vahel vahet. Ka meie külaühiskonnas võib elu muutuda paremaks,» kinnitas kohaliku katoliku koguduse juht.
Piirkonnas on suhteliselt palju evangeelseid ja katoliku kirikuid, mis on väga vaesed: keskmise töötaja päevapalk jääb siinkandis alla ühe euro. Kui mehed oskavad enamasti ka aimara keelt ning riigikeelt, milleks on hispaania keel, siis naised saavad üldjuhul aru vaid emakeelest. Boliivia piibliselts müüs peopäeval sümboolse hinnaga 5000 Uut Testamenti, millest suur osa rändas raskesti ligipääsetavatesse mäestikuküladesse.
Ehkki mäestikes on välja töötatud toimiv põlluniisutussüsteem ja paigale on iseloomulik rikas rahvakultuuripärand, tunnistasid külavanemad, et eluolu on siinkandis keeruline ning emakeelsele Uuele Testamendile pannakse suur lootus andeksandmise ja Jumalale meelepärase tee leidmisel.

Piret Riim

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)