Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Piibel Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana

13.04.2016 | | Rubriik: Teated

10. mail on Tartus kell 9.30–16.45 õpetajatele, haridustöötajatele, kultuurihuvilistele õppepäev Piibli kujunemisest ajaloos ja raamatu ülesehitusest.
Õppejõud on teoloogiadoktor Kaido Soom.
Eesmärgiks on anda ülevaade Piiblist Eesti ühiskonna, kirjanduse ja kultuuri mõjutajana.
Õpiväljundid: teab Piibli kui raamatu ajaloolist kujunemist ja ülesehitust; teab tähtsamaid piiblilugusid ja Piibli mõju kultuurile; teab kirikupühi, nende tähendust ja seost piiblitekstidega; oskab analüüsida mitmeid olulisi kirjandusteoseid piibellikust ja kristlikust taustast lähtudes; teab vanasõnade ja Piibli seost.
Sisu: Piibli kujunemine ajaloos ja raamatu ülesehitus; Vana Testamendi raamatud ja nende jagunemine (ajaloolised raamatud; luule- ja tarkuseraamatud; prohvetiraamatud); Uue Testamendi raamatud (evangeeliumid, õpetuslikud kirjad kogudustele, prohvetlik raamat); Piibli mõju vanasõnade kujunemisele. Religiooni teema tuntud kirjanike teostes.
Hind 55 eurot. Info: Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, tel 737 5560.

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)