Esileht » Uudis » Uudised »

Petseris lauldi nelipühal eesti keeles

15.06.2011 | | Rubriik: Uudised

Organist Elke Unt on elus esimest korda Petseri kirikus.  Sirje SemmNelipüha jumalateenistuse ajal Petseri eesti kirikus rõkkas kõrvalasuvas pargis vali muusika ja laul. Venemaa tähistas oma rahvuspüha.
Kirikus oli just lõppenud kontsert, kus nõudliku kava esitas organist Elke Unt. Sekka laulis ja mängis kitarri nooruke Kätlin Vaher, kellest loodetakse kogudusele oma organisti. Kuulajaid oli hinnanguliselt 70–80.
Elke Unt, kes leidis Kriisade üle 80aastase oreli fantastilise ja heas korras olevat, teab oma kogemusest, et õigeusklik rahvas hindab pillide kuningat väga kõrgelt ja tuleb meelsasti seda kuulama. «Dispositsioon võimaldab kõike mängida, nii vanemat kui ka tänapäevast muusikat, vaiksemat ja valjemat,» ütles Elke Unt, kes sai võõra oreliga kohe sõbraks.
Petseri kirikus on MTÜ Rohuaia Rist korraldanud neli aastat kord kuus toimuvaid kontserte, kus publikult piletiraha ei küsita. Esinejad on enamasti tulnud Eestist. Kui esimestel aastatel olid kontserdid ka külmemal ajal, siis nüüd piirdutakse suvekuudega.
Juhatuse liikmed ja korraldajad Elmet Vaaks ja Toomas Russak teevad seda missioonitundest ja Eesti kohaloleku märgiks vanas Eesti linnas Petseris. Nn eesti asja ajamist toetab rahaliselt eraisikust annetaja, kes ei ela Eestis ega Venemaal. Riigilt kontsertide korraldamiseks toetust pole tulnud.
Jumalateenistusel teenis Petseri väikesearvulist kogudust (liikmesannetajaid 15 siin- ja sealpool piiri) hooldajaõpetaja Andres Mäevere Võrust, orelil saatis teenistust Elke Unt.
Õpetaja Andres Mäevere käib samuti kord kuus kogudust teenimas. Tema sõnul oleks kogudus üldjoontes nõus venekeelse jumalateenistusega, risti vastu sellele on üks koguduseliige. 1926. aastal ehitatud pühakoja, mis kuulub Pihkva administratsiooni kultuuriosakonna bilanssi, omandisuhted on senini segased, samuti koguduse edasine elukäik.
Sirje Semm

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)