Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Petroskoi soome-ugri vaimulike konverents: ühtsust on raske hoida

07.09.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Konverentsi arutlusringis Petroskoi kirikus on Aarre Kuukauppi (vasakult), János Szemerei, Tamás Fabiny, nende taga tõlk Kinga Marjatta Pap, Seppo Häkkinen ja Tiit Salumäe. Kaido Soom

Iga nelja aasta järel toimub ühes soome-ugri hõimlasi ühendavas riigis luteri usu vaimulike kohtumine, kus arutatakse ühist koostööd ja teoloogiat.

Koosolekutel on esindatud Soome, Ungari, Eesti, Ingeri ja Rumeenia (ungarikeelse Rumeenia kiriku) luteri kirikute esindajad. Tänavune konverents oli selles suhtes eriline, et esimest korda oldi külas Ingeri kirikul. Kohtumine toimus Karjalas Petroskois 17.–21. augustini.
Konverentsi kokkuvõtval koosolekul istusid presiidiumis eri riikide piiskopid, kes esitasid oma seisukohad konverentsi teemadel: luterlus ja oikumeenia. Nendes seisukohtades eristusid selgelt erinevate kirikute teoloogilised rõhuasetused.
Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi:
Olulisem teoloogiline probleem tänapäeva keerulises maailmas on küsimus patust. Maailm vajab kiriku tunnistust. Tahaksin üheskoos käsitleda dogmaatilisi küsimusi, näiteks, mis on patt.
Ungari kiriku piiskop János Szemerei:
Ingeri kirikul on lai tööpõld. Ühest küljest mõistame üksteist, hoolimata sellest, et räägime erinevaid keeli. Aga negatiivne on see, et võime mõista asju erineval viisil. Nelipühil sünnitas Püha Vaim kristlaste vahel ühenduse. Püha Vaim annab nii teoloogilise mõistmise kui armastuse südamesse.
Ungari kiriku piiskop Tamás Fabiny:
Siin on ristikujuline ja risti kandev kirik. Püha Vaim mitte ainult ei säilita (konserveeri) kirikut, vaid ka uuendab seda. Oluline on säilitada Piibli õpetus ja samas uuendada kirikut, mis oli ka Lu­theri põhimõte.
Tähtis on rääkida patu teemale lisaks ka armust. Luther rõhutas, et peaksime olema valmis minema taevasse nendega, keda me ei saa hetkel nimetada oma vendadeks ja õdedeks. Loodan, et saame kohtuda nii nelja kui kaheksa aasta pärast, aga et saame ka taevasse koos.
Soome kiriku piiskop Seppo Häkkinen:
Meie soome-ugri vaimulike kohtumistel on pikk traditsioon, aga oleme esimest korda Ingeri kiriku külalised. Traditsioon kannab, aga meil on ka uued väljakutsed ja ülesanded. Tuleviku perspektiivis on ilmselt raske hoida ühtsust, ka sama konfessiooni raames. Just selle ühtsuse jaoks on vaja neid koosolekuid. Oluline on, et oleks avatud, usaldav ja austav õhkkond. Kristus on see, kes meid ühendab kirikutena.
Eesti kiriku piiskop Tiit Salumäe:
Täname Ingeri ja Soome kirikut korralduse ja toe eest. Oluline on mõelda sündmustele 25 aastat tagasi. Nüüd on olukord teine, kuid oht püsib. Nii nagu siis palvetasime, nii peaksime ka nüüd palvetama. Tähtis on, et meie konverents räägib hõimurahvaste koostööst. Oluline on see, et üks soome-ugri kiriku piiskoppidest on Luterliku Maailmaliidu asepresident (Fabiny Ungari kirikust). See näitab meie vastutust. On oht muutuda ingliskeelseks maailmaks, see aga polnud Lutheri idee. Üks Lutheri ideedest oli naasta Jeesuse aja õpetuse juurde, lähtepunkti juurde.
Konverentsi lõpus teatati, et järgmine kord kohtutakse Soomes aastal 2020, kui Jumal lubab. Konverents möödus sõbralikus õhkkonnas ja Ingeri kirik oli suutnud kõik olulisemad asjad hästi organiseerida.
Kaido Soom

Teemad:

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)