Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Perekeskus on hea partner

13.09.2017 | | Rubriik: Ühiskond

Jaanuaris 2014 asutatud EELK Perekeskus on üle kolme aasta tegelnud pereprobleemidega, sh ka lähisuhtevägivallaga. Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala ütleb, et kõik inimesed peavad saama elada vägivallatut elu ja selle eesmärgi nimel keskus töötab.
Kui ühe sõnaga vastata, siis läheb perekeskusel hästi. Nii kinnitab selle juhataja Pia Ruotsala, keda polnudki lihtne telefonile saada. Juhtus olema päev, kui keskuse tööga käis tutvumas Euroopa ja Skandinaavia kirikute töörühm, seejärel aga grupp Soome koguduste esindajaid, kes toetavad keskuse tööd. Et keskuses käed rüpes ei istuta, annavad tunnistust sageli korraldatavad infopäevad, koolitused ja grupiprogrammid.
Kiriku perenõustajate oskusi rakendatakse nii perede nõustamisel, grupitöös kui ka pere- ja lähisuhtevägivallaga tegelevate spetsialistide koolitamisel. Õpitakse ise ja koolitatakse teisi. Hea koostöö on partneritega: lastekaitseameti, koolide, sotsiaalkindlustusameti, prokuratuuri, kriminaalhooldajate ja politseiga. Tagasiside põhjal võib öelda, et enamikul perekeskusesse suunatud peredel on läinud paremini. Pia Ruotsala ütleb, et partnerid sooviksid nende juurde saata rohkemgi inimesi, kui neil on võimekust vastu võtta.
Vägivalla katkestamiseks kasutatakse eri programme. Näiteks algab septembris Tallinnas ja Tartus meestele Tartu ülikooli poolt loodud sisemise kindluse programm „Mehed päriselt“ neile, kes soovivad teha tööd oma emotsionaalse tasakaalukuse, enesekindluse, empaatiavõime ning paari- ja peresuhteoskustega, et elada vägivallast vaba elu. Tähelepanuväärne on, et seda programmi pakutakse sügisest ka vene keelt kõnelejatele.
Valminud on koolituskava, et sarnast programmi pakkuda ka naistele, sest tõsiasi on, et vägivaldsed pole mitte ainult mehed, vaid ka naised. Vägivalla puhul kannatavad igal juhul lapsed. Perekeskuse kogemusel kohtab vägivalda igast rahvusest inimeste seas ja probleemi lahendamine algab vägivallani viivate põhjuste tuvastamisest.
Novembris jätkub koolitus pere- ja lähisuhtevägivallaga tegelevatele spetsialistidele. Infot perekeskuse koolituste kohta saab kodulehelt aadressil www.perekeskus.eu.
Rita Puidet

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)