Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Peetri kooli kroonikaraamat on kodus

16.03.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Peetri kooli direktor Tarvo Siilaberg näitab kroonikaraamatut. Liina Raudvassar

Tartu luterlik Peetri kool on väga rõõmus, sest vahetult enne vabariigi aastapäeva saadi enda valdusesse tagasi kooli kroonikaraamat, mida peeti aastatel 1906–1944.

Tegemist on suuremõõdulise nahka köidetud raamatuga, mille kaanel kuldtähtedega tekst «Peetri kooli Tartu linna 10. algkooli kroonika 1906». Sissekanded 312 leheküljel on kirjutatud käsitsi kauni käekirjaga.
Tuuakse välja, kes on kooli hooldajad, revidendid, õppejõud, teenijad ja hoolekogu esindajad, samuti kooli õpilaste nimekirjad, kusjuures ära on toodud õppurite vanus, usuline kuuluvus ja rahvus ning «edukus töös üksikuis õppeaineis». Põhjalikult on lugeda kooli saamise eellugu, kooli asutamine ning areng õppeaastate kaupa.
«Oleme mälu tagasi saanud,» on direktor Tarvo Siilaberg rõõmus, lisades, et Ene Puusempi käes hoiul olnud käsikirjaline raamat on tänuväärseks allikaks kooli ajaloo kirjutamisel, mis eelolevaks sügiseks on plaanis. Teos sisaldab ridamisi huvitavaid fakte. Direktor toob esile ühe: sõjasuvel 1916 asusid väeteenistusse kutsutud meesõpetajaid asendama ajutised, teiste seas Miina Hermann (alates 1935 Miina Härma).
Tartu Peetri koguduse ja selle juhatuse esimehe Hendrik Koppeli (1863–1944) loodud Peetri kool alustas tegevust 4. septembril 1906 ning oli esimene täielikult eesti õppekeelega algkool toonasel Eesti- ja Liivimaal. Kool töötas kuni 1918. aastani koguduse peetud erakoolina. Noor Eesti Vabariik riigistas kooli ja see sai 10. linnakooliks, kuid rahva hulgas oli endiselt tuntud Peetri koolina. Koolis väärtustati rahvuslikku kultuuri ja kristlikku kasvatust.
2013. aastal avatud Tartu luterlik Peetri kool on Peetri kooli järglane.
Liina Raudvassar

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)