Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Peetri kooli esimesed lõpetajad

22.06.2022 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

➡️ Vaata ka videouudist Tartu Luterlikus Peetri Koolis lõpetas esimene sõjajärgne lend

17. juuni kirjutab ennast Tartu luterliku Peetri kooli ajalukku päevana, mil lõpetas esimene sõjajärgne lend ja Tartu Peetri kirikus toimunud jumalateenistus-aktusel anti kümnele õpilasele põhikooli lõputunnistus.

Need ei olnud üksnes lastevanemad, kes liigutuspisaraid tagasi hoidma pidid, kui kümme põhikooli lõpetajat koos oma õpetajate, vaimulike ja direktoriga protsessioonis kirikusse sisenesid. Kirikus oli palju neid, kes 1906–1944 Tartu Peetri koguduse juures tegutsenud õppeasutuse õigusjärglasena taastatud kooli käekäigule kaasa elanud ning nüüd südamest rõõmustasid, et üks ring on täis saanud – esimesed üheksa aastat tagasi kooliteed alustanud on põhikooli lõpetanud. 

Kool läbi, haridustee jätkub

Esimesed lõpetajad on veenvaks tõestuseks, et kümmekond aastat tagasi peamiselt Tartu ülikooli usuteaduskonna vilistlastest koosneva väheldase sõpruskonna idealistlikust ideest alguse saanud mõte on mitte üksnes kõrgeks puuks sirgunud, vaid ka esimeste heade viljadeni jõudnud.

„Teie olete Peetri kooli esimesed õpilased, nagu Peetri kool on teie esimene kool,“ pöördus lõpetajate poole direktor Tarvo Siilaberg, üks kooli taasasutajatest. 

Koolijuht tuletas meelde, et põhikooli lõpetamisega on nad jõudnud küll oma haridustee kohustusliku etapi lõppu, ent haridustee ei ole sellega veel läbi. Teadmiste omandamine on elukestev protsess. Olge vastutustundlikud, uudishimulikud, heasoovlikud, kõlas Siilabergi soovitus päevakangelastele. Ta tänas lastevanemaid, kes olid julged ja usaldavad, kui otsustasid üheksa aastat tagasi oma lapse panna Peetri kooli, mida peaaegu veel olemas polnud. 

Koolis sõpradeks

Oma sõnavõtus meenutas 2013. aastal kuue õpilasega kooliaastat alustanud klassiõpetaja Ave Gill, kuidas väike kool kasvatas tihedat pereti läbikäimist ja üksteisest hoolivat suhtumist: „Te väga hoidsite mind. Meist said sõbrad.“ 

Klassijuhataja Helen Tammeleht kinnitas, et lõpetajate nimed on tal meeles ning ta jääb nüüd huviga ootama, mida saatusel tema klassi õpilastele varuks on. Lõpulause, et homme kell 9.30 oldagu Vanemuise alumises parklas, pälvis koolilõpetajatelt rõõmsa naerupurske. Otsekui jagades head meelt, et ehkki lõputunnistus käes, on hea veel üheskoos Tallinna ekskursioonile sõita. 

Head haridust

Vanemate nimel võttis sõna Adeliine ema Margit Lail, kes tuletas meelde ütlemist, et eestlased on hariduse usku. Iga lapsevanem soovib tagada oma lapsele hea hariduse. Aga mis on hea haridus? Küllap need kuue lapse vanemad, kes üheksa aastat tagasi oma lapse otsustasid taas-

avatavasse kooli panna, uskusid, et siit koolist saab hea hariduse. Usku oli selleks vaja, sest Peetri koolil polnud veel mingit mainet, see pidi alles kujunema. „Ka väheste alustajatega saab suuri asju teha,“ toonitas ta, pidades silmas Peetri lastevanemaid, kes lähtuvad motost, et „kui mina ei tee, kes siis teeb“. 

Margit Lail meenutas varalahkunud dr Pille Valku kui Peetri kooli idee hoidjat. 

Peetri koguduse õpetaja ja Peetri kooli asutajaliige Ants Tooming alustas: „Me ei tohi arvata, et olen maailma naba. Aga tõsi on seegi, et maailma keskpunkt on täpselt siin. Meie oleme ajaloo tunnistajad.“ Lõpetajatele soovis ta rohket õnnistust ja rõõmsat meelt maailma paremaks muutmiseks. 

Lipp jääb lehvima

Sümboolseks hetkeks oli õppeaasta lõpus ametist lahkuva direktori Tarvo Siilabergi poolt uuele direktorile, konkursi korras valitud Marek Sammulile aktus-jumalateenistusel kooli lipu üleandmine. Märgiks sellest, et inimesed tulevad ja lähevad, aga õigele mõttele rajatud õppeasutus jätkab hea hariduse andmist. Uutele ja uutele põlvkondadele. Eesti ja maailma elu paremaks muutmiseks. 

Liina Raudvassar  

Tartu luterlik Peetri kool    

On 1906–1944 Tartus tegutsenud Peetri kooli tegevuse jätkaja

1. septembril 2013 alustas kuue õpilasega 1. klassis

Kevadel 2022 lõpetas taastatud kooli esimene lend, põhikooli lõputunnistuse sai 10 õpilast

Kooli direktor Tarvo Siilaberg (2013–2022), alates 20. juunist Marek Sammul

Pildigalerii:


Koos oma klassijuhataja Helen Tammelehega on esimese sõjajärgse lennu kümme lõpetajat ajalooliseks fotoks valmis. Artur Sinipalu.

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)